Ajankohtaista

2014

Osuva-projekti huipentui 10.12.2014 klo 12 -16 Arcada, Helsinki

Osuva-projekti huipentui päätöstilaisuuteen Arcadalla. Käy katsomassa tilaisuudessa videoitu Professori Petri Virtasen esitys ”Palveluiden käyttäjä – sosiaali- ja terveyspalveluiden unohdettu luonnonvara?” täällä.

 

Osuva näkyvillä konferensseissa syksyllä 2014

Osuvalla oma työryhmä Työelämän tutkimuspäivillä 6.-7.11.2014

Osuvan omassa työryhmässä paneudutaan työntekijälähtöiseen, osallistuvaan yhteiskehittämiseen muutospaineissa. Tutustu Työelämän tutkimuspäiviin sekä työryhmäkuvauksiin täällä.

2013

Henkilöstökysely lähtee porrastetusti kohdeorganisaatioihin

OSUVAssa etsitään keinoja parantaa johtamista, luottamusta ja sitoutumista sekä edistää luovuutta ja kehittämistoimintaa työyhteisöissä. Olemme kutsuneet kaikkien kohdeorganisaatioidemme henkilöstöä osallistumaan kyselytutkimukseen, jonka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) toteuttaa. Henkilöstön mielipiteet ja kokemukset ovat tutkimukselle erittäin arvokkaita.

Kyselytutkimus toteutetaan sähköisenä kyselynä, jossa kysytään työyksiköiden työoloista, esimiestyöstä, kehittämistoiminnasta sekä työhyvinvoinnista. Kyselyn tuloksia käytetään apuna työpaikkojen kehittämisessä ja tiedotamme keskeisistä tuloksista tutkimukseen osallistuville työyksiköille sekä ammatillisissa ja tieteellisissä julkaisusarjoissa sitä mukaa, kun tulokset valmistuvat.

Henkilöstökyselyyn ovat osallistuneet jo Jyväskylän sosiaali‑ ja terveyspalvelut (noin 3000 osallistujaa), Länsi‑Pohjan sairaanhoitopiirin psykiatrian toimiala (noin 120) sekä Terveystalo (noin 100).