Havaintoja tutkijoiden yhteiskehittelystä

Osuvan tutkijat ovat esittäneet alustavia tuloksia siitä, miten tutkijayhteistyö rakentuu yhteiskehittämiseksi ja miten sen kautta voidaan päästä reflektoivaan ja dialogiseen tiedon muodostamiseen. Aineisto koostuu tutkijatapaamisten nauhoituksista. Analyysikehikkona olemme käyttäneet Ramstadin mallista esiin nostettuja reflektiivistä kehittämistyötä konkretisoivia teemoja.

Monitieteisen tutkijayhteistyön rakentumista voidaan kuvata seuraavasti: yhteiskehittäminen ei lähde tyhjästä, vaan tarvitaan aikaa avata keskusteluja eri käsitteiden kautta, asemoitua. Yhteiskehittäminen on neuvottelua, jossa kysytään toiselta tekemään yhdessä lähtemistä, ehdotellaan uutta. Yhteiskehittely ja reflektio edellyttävät lupaa ajatella ääneen löyhästi. Valmiit asiat syntyvät neuvotteluna, keskusteluna. Asioiden roikottelu keskustelussa, prosessin utuisuus ja toiminnallisuus toimivat yhteiskehittelyn apuna. Yhteiskehittäminen ilmenee yhteistyöhön suostumisena ja keskittyneisyytenä. Yhteiskehittäminen on tavoitetietoista.  Yhteiskehittämisessä ja tiedonmuodostuksessa vaadittavaan reflektioon ja dialogiin voidaan tunnistaa muodostuvan kahta kautta, joko yhdessä rakennettuna konstruktiona tai ohjaajakeskeisesti joko etukäteisreflektiona tai tilanteen jälkeen tapahtuvana jälkikäteen tapahtuvana reflektiona.

Yhteenvetona voidaan todeta, että reflektiivinen tutkijayhteistyö rikastuttaa sekä yhteisen
tutkimushankkeen että yksittäisten osatutkimusten sisältöä ja tavoitteiden toteutumista.

Jätä kommentti