Tarkastelussa työntekijöiden osallistuminen

Koko yhteiskunta on kiihtyvässä muutoksessa.  Aikaisemmin niin turvallinen ja vakaa kunnan tai valtion tehtävissä tehty työ  on rakenteiden uudistuessa samassa muutoksessa kuin mikä tahansa muu työ. Samat  epävarmuustekijät ovat siirtyneet koskemaan myös julkisen työnantajan  palveluksessa tehtävää työtä. Työn sisällön, esimerkiksi tuotettavien  palvelujen, edellytetään kehittyvän ja uudistuvan. Vaaditaan uusia  palvelurakenteita.

Miten osallistumisen  kokemus ja tunne kuuluvuudesta säilyy tai säilytetään, kun muutokset tulevat  työntekijän näkökulmasta ”ulkopuolelta”?   Miten vaikutusmahdollisuuksia oman työn kehittämiseen pidetään yllä? Mikä on esimiesten ja johdon rooli  työn ja työtehtävien muuttuessa? Miten saada työntekijät mukaan työn muutokseen  ja kehittämään omaa työtä olosuhteista huolimatta? Miten mahdollistaa uusien  työkäytäntöjen kehittyminen? Miten työtekijät voivat kokea vapautta toteuttaa  itseään, kehitellä uutta, osallistua palvelu- ja tuoteinnovaatioiden  kehittämiseen? Pitääkö ylipäänsä tulevaisuuden työnantajaan tai työhön  sitoutua? Mihin työtekijän kytköksen pitää  säilyä, kun organisaatiot ovat tulevaisuudessa häilyviä ”rakenteita”?

Osuvan tutkijaryhmä etsii näihin kysymyksiin vastauksia seuraavilla Työelämän tutkimuspäivillä (6.-7.11.2014) omassa työryhmässään:

Työntekijöiden osallistuminen yhteiskehittämiseen organisaatioiden muutospaineessa

Ryhmässä tarkastellaan työn muutoksen johtamisen ja  organisaation innovaatiokyvykkyyden välisiä suhteita erityyppisissä  organisaatioissa ja erilaisissa konteksteissa. Tavoitteena on lisätä tietoa ja  ymmärrystä toisaalta muutoksen johtamiseen vaikuttavista tekijöistä ja  toisaalta organisaatioiden kyvykkyydestä tuottaa innovaatioita.

Jätä kommentti