Muutospaineet ja niihin vastaaminen

Julkisten palveluiden kehittämiseen kohdistuu suuria muutospaineita, sillä palveluiden on uudistuttava vastaamaan hallinnon ja käyttäjien muuttuneita arvoja ja tarpeita.
Tämä edellyttää laadullisesti uudenlaista innovatiivista ajattelua palveluja suunniteltaessa, sillä tulevaisuudessa julkisten palvelujen käyttäjät vaikuttavat valinnoillaan palvelutarjontaan. Jatkossa asiakkaan näkökulma ja tarpeet pitää nostaa keskiöön julkisia palveluja suunniteltaessa. Miten se tulisi sinun mielestäsi tehdä? Oletko törmännyt hyvään kokemukseen esim. palvelun käyttäjän näkökulmasta?

Tapio Mäkelä
Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Osuvan tutkijat Tapio Mäkelä & Juha Tuulaniemi ovat kirjoittaneet aiheesta ”Palvelumuotoilu osallistavana ja kokeilevana julkisten palvelujen
kehittämismenetelmänä. Case Sporttipäiväkoti” -artikkelin Työelämän tutkimuspäivien konferenssijulkaisuun joka julkaistaan pian.

Jätä kommentti