Arjen pieniä tekoja – innovointia matalalla kynnyksellä

Osallistuvan innovoinnin ei tarvitse olla kovinkaan juhlallista tai ylevää – arjen pienet teot riittävät. Helpottavaa, eikö totta! Mutta miten se tehdään? Miten lähiesimies voi tukea osallistuvaa innovointia työyhteisössä?

Muutama ajatuksen itu Osuva-projektin matkan varrelta:

  • Asiakkaan tarvetta ja oman työyhteisön toimintatapoja havainnoidaan ja niistä keskustellaan jatkuvasti työn lomassa, monilla foorumeilla
  • Vähäiseltäkin tuntuvat työhön liittyvät asiat otetaan esille ja yhteiseen käsittelyyn välittömästi
  • Esitellään puolivalmiitakin ratkaisuja ja kehitellään niitä yhdessä
  • Omaksutaan kokeileva asenne uusiin toimintatapoihin – ainahan on mahdollisuus palata vanhaankin!

Mutta mistä lähteä liikkeelle? Yksi Osuva-projektin aikana kehkeytynyt vastaus on, että jatkuvaa yhteisen innovoinnin prosessia edistää esimiehen ja työntekijöiden yhteinen ja jaettu ymmärrys työn arjesta – arjen tuttuus.

  • Mikä on omalla työpaikallasi arjen pieni innovointiteko? Miten saatte yhdessä ideoille siivet?
  • Millä keinoilla esimies voi saavuttaa arjen tuttuutta?
Elisa Valtanen
Työterveyslaitos

 

Jätä kommentti