Osallistuva innovaatiotoiminta

OSUVA-tutkimuksessa osallistuva innovaatiotoiminta tarkoittaa henkilöstön ja asiakkaiden aktiivista, aloitteellista osallistumista yhteisölliseen innovaatioprosessiin. Osallistavan innovaatiotoiminnan tavoitteena on olla osa organisaation muuta toimintaa ja mahdollistaa yhdessä oppiminen (Kesting & Ulhoi 2010, Alasoini 2010). Osallistuva innovaatiotoiminta haastaa sekä organisaation johtamisen että toimintaprosessit ja rakenteet, jotka on monesti valjastettu tehokkaaseen tavaroiden tai palveluiden tuotantoon. 

Jatkuvassa muutoksessa työhyvinvointia ole enää helppo edistää. Osallisuus on se keino, jolla työ on mahdollista nähdä ymmärrettävänä, hallittavana ja mielekkäänä. Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtaminen edellyttää luottamukseen ja sitoutumiseen perustuvaa dialogia, jossa sallitaan ideointi ja moniäänisyys. Lisäksi ideat on kyettävä kehittämään laadukkaiksi, sovellettaviksi ja kustannustehokkaiksi palveluiksi. Tässä tutkimuksessa osallistumisen näkökulman avulla korostetaan asiakkaan ja/tai työntekijän sekä yhteistyökumppaneiden toimijuutta; mahdollisuutta olla käynnistämässä muutosta, osallistumista muutoksen tavoitteiden muotoiluun sekä toimimista muutoksen toteuttajana.

Millaisia kokemuksia sinulla on osallistumisesta?

Jätä kommentti