Palvelumuotoilusta uutta näkökulmaa sote-alalle?

Osallistavan suunnittelun ja palvelumuotoilun keskeinen ajatus on eri osapuolten osallistaminen palvelun kehittämiseen eli palvelua suunnitellaan käyttäjäkeskeisesti. Palvelumuotoilun avulla suunnitellut täysin uudet tai parannetut palvelut ovat käyttäjän näkökulmasta hyödyllisiä ja tarpeita vastaavia, ja palvelun tuottajan kannalta tehokkaita ja erottuvia (Mager 2008). Käyttäjän tarpeet ja odotukset ovat suunnittelun lähtökohta, jolloin käyttäjien osallistaminen on oleellista. Palvelumuotoiluprosessissa käytetään muotoilualalla vakiintuneita menetelmiä. Käyttäjätietoa saadaan esimerkiksi havainnoinnin, käyttökuvausten, itsedokumentoinnin ja osallistavien työpajojen kautta. Ideoita ja kehittämishaasteita esitetään visuaalisesti kuvasarjoin, videoin ja piirroksin, jotta aineeton palvelu voidaan helpommin ymmärtää (Miettinen 2011).

Oletko osallistunut esimerkiksi asiakkaana sotealan palveluiden kehittämiseen? Kerro kokemuksistasi tai heitä ideoita miten se voitaisiin toteuttaa?

Jätä kommentti