Tulevaisuuden menestyjät?

Tulevaisuuden menestyjäorganisaatiot tarvitsevat organisaatiokulttuurin ja -rakenteen, jossa ihmiset toteuttavat yhteisesti jaettua missiota asiakkaiden eduksi innostuneesti, luovasti ja eettisesti. Johtamisen painopiste on siirtynyt vahvemmin ryhmätyötaitoihin yksilösuoritusten sijaan ja innovatiivisuus sekä jatkuva uudistuminen ovat nousseet uudistamisen avainteemoiksi. Perinteisiä johtamisen järjestelmiä, mittareita ja organisaatiomalleja jouduttaneen sopeuttamaan uuden arvomaailman tarpeita vastaavaksi samalla kun esimiehen avainpätevyyksiksi tulevat valmiudet tiimityöhön, kyvyn jakaa vastuuta ja delegoida, kyky luoda hyvä ilmapiiri ja yhteishenki tiimiin sekä valmiudet ajatella asioista systeemisesti. (Suoranta 2009, Panzar–Halava 2010)

Osallistuvan innovaatiotoiminnan johtaminen vaatii uudenlaista johtajuutta. Johdon tehtävänä on suunnitella organisaation rakenteet, käytännöt ja prosessit siten, että innovaatiotoiminnan ja sitä ohjaavien arvojen kesken on mahdollisimman hyvä toisiaan tukeva vuorovaikutussuhde. Itse uskon, että ne organisaatiot, jotka pystyvät yhdistämään nuorten (z-sukupolven) nopeuden ja uudenlaiset mallit tehdä ja ajatella sekä kokeneempien tehokkuuden ovat varmasti vahvoilla.

Mitä tulevaisuuden menestyjiltä vaaditaan?

 

Jätä kommentti