Kuorolaisten äänenmuodostuksen ohjaus pienryhmissä

Kirjoittaja: Ossi Jauhiainen 2012, Savonia-ammattikorkeakoulu. Äänenmuodostuksen opettaminen suurelle ryhmälle on haaste. Jokaisen henkilökohtainen kontrolloiminen vuorollaan on mahdotonta rajallisen ajan takia. Sain idean kuorolaisten pienryhmien äänenmuodostukselle kuultuani yksittäisille laulajille järjestetyistä pienryhmätunneista, joissa äänenmuodostusta opetettiin muutamalle laulajalle kerrallaan. Koin myös äänenmuodostuksen opetuksen hankalaksi, koska en voinut kontrolloida, miten kukin kuorolainen opetettavan asian ymmärsi. Aloitin pienryhmäopetuksen johtamalleni Alavan…

Jatka lukemista