Toimitus

Yksinlaulua yhdessä – laulun ryhmäopetukset toimintatapoja

Laulun opettaminen ryhmässä on yleistyvä trendi ja esimerkiksi monissa kansalaisopistoissa tarjotaankin yksinlaulun opetusta pelkästään ryhmäopetuksena, oli kyseessä sitten popjazz laulu tai klassinen laulu. Miten ryhmäopetus kannattaa järjestää ja mitä asioita ryhmässä voi opettaa? Ryhmäopetus on yleistymässä oleva opetusmuoto laulunopetuksessa, mutta siitä huolimatta en löytänyt aiheesta kovinkaan paljon suomenkielistä kirjallisuutta, eikä tämän hetkisissä musiikkipedagogiopinnoissani anneta juurikaan…

Jatka lukemista

Miten opettaa lapsi laulamaan terveesti?

Miten kohtaat laulunopettajana laulutunnille tulevan pienen tytön tai pojan, jonka hartain toive olisi laulaa kuten Diandra tai Robin? Tai jopa kuulostaa täsmälleen samalta kuin oma idolinsa? Viihdemaailman erilaiset laulukilpailut innostavat lapsia laulamaan, ja lasten laulunopetukselle on tällä hetkellä valtavasti kysyntää. Laulunopettajana kysyntään täytyisi osata vastata ammattitaidolla, joka huomioi lapsen hauraan, vielä kehittyvän instrumentin lainalaisuudet. Tästä…

Jatka lukemista

Onko laulun yksilöopetus alle 16–vuotiailta kielletty?

Yhä useammat lapset ja nuoret ovat kiinnostuneita laulun yksilöopetuksesta (Puurtinen), mutta miksi laulupedagogi-opiskelijoita ei juurikaan valmenneta nuorten laulunohjaamiseen? Monille alle 16 – vuotiaille nuorille ei ole tarjolla laulun yksilöopetusta musiikkioppilaitoksissa, vaan heille tarjotaan vain kuorotoimintaa tai ryhmäopetusta. Suomen musiikkioppilaitosten liitto teki alle 16-vuotiaiden laulunopetuksesta kyselyn. Vastanneita oppilaitoksia oli 43 ja näistä vain 17 ilmoitti antavansa…

Jatka lukemista

MUUSIKON LUOVAT TAIDOT POP-JAZZ –LAULUN PERUSOPETUKSESSA

Pop/jazz –laulun opetusta tarjotaan monilla paikkakunnilla. Opetussuunnitelmien mukaan opetuksen tavoitteet ovat eri puolilla Suomea yksimieliset; lauluinstrumentin kehittämisen lisäksi pyritään kehittämään oppilaan kokonaisvaltaista muusikkoutta. Kuitenkin erityisesti pienemmillä opetukseen voi olla käytettävissä niukemmin resursseja, eikä kaikkea opetusta, esimerkiksi pop/jazz –teoriaa tai yhtyetoimintaa pystytä tarjoamaan. Tällöin vastuu luovien muusikontaitojen opettamisesta jää laulunopettajalle. Vanha viisaus kuuluu, että luovuus vaatii…

Jatka lukemista

Soittaminen on kivaa – entä opettaminen?

Vastavalmistuneen soitonopettajan ajatellaan olevan motivoitunut työhönsä: sekä opettamiseen että oman instrumentin harjoitteluun. Kun työvuosia alkaa olla takana kymmeniä, voi oman toiminnan käyttövoimaa joutua etsimään. Uransa alussa suurin osa meistä toimii kutsumustyössään, mutta kuinka säilyttää työn motivaatio, kun arki latistaa innostuksen, ikä alkaa painaa eikä työelämäkään ole ruusuilla tanssimista? Mikä karsii motivaatiota, mikä sitä ylläpitää tai…

Jatka lukemista

KUN ON TUNTEET

Oppilaan kanssa on tunnin aluksi harjoiteltu hengitystekniikkaa ja äänen kannattelua. On aika aloittaa laulamaan kappaletta, joka on oppilaalle teknisesti haastava. Oppilas saa laulettua ensimmäisen säkeistön, mutta kertosäkeen alkaessa purskahtaa itkuun. Tämä on varmasti monelle laulupedagogille tuttu tilanne, mutta mitä opettajan pitäisi tehdä? Tuleeko opettajan reagoida tilanteeseen ollenkaan? Oma mielenkiintomme aiheeseen syntyi omista havainnoistamme liittyen kehon…

Jatka lukemista