Tervetuloa!/ Welcome!

Tervetuloa uuden kuntoutusalan verkkolehden pariin! Nordic Journal of Rehabilitation lehden toimituskunnan puolesta toivomme lehteen monipuolisia kuntoutusalaa koskevia artikkelikäsikirjoituksia. Julkaisu voi olla joko suomen-, englannin- tai ruotsinkielinen. Kehitetään yhdessä lehdestä tunnettu ja luotettava kuntoutusalaa palveleva julkaisu!

Welcome to the new online journal concerning multidisciplinary rehabilitation! On behalf of the editorial board we invite You to submit article manuscripts on the field of rehabilitation. Articles can be published either in Finnish, English or Swedish language. Let’s develop together this journal to be a well-recognized and reliable publication serving the rehabilitation field!

Välkommen till den nya online-tidskriften om rehabilitering! På redaktionskommitténs vägnar inbjuder vi dig att skicka in artikelmanuskript inom rehabiliteringsområdet. Artiklarna kan publiceras antingen på  svenska, finska eller engelska. Låt oss tillsammans utveckla denna tidskrift till att bli en välkänd och pålitlig publikation inom rehabiliteringssektorn!

| Author: sihsa