JAO-JAMK-opiskelijoiden yhteinen hitsaustekniikan projektityö

Yhteistyön käynnistäminen ja toiminnasta sopiminen Ensimmäisessä Tekniikan alan JAO-JAMK-yhteistyöpalaverissa oli mukana automaatio- ja sähkötekniikan sekä kone- ja metallitekniikan opettajia ja projekti-insinöörejä. Palaverissa ideoitiin niitä yhteistyötapoja, joilla saataisiin JAOn opiskelijoille kurkistusikkunoita ammattikorkeakouluopiskeluun, ja toisaalta ammattikorkeakoulun opiskelijat, joilla ei ole käytännön kokemusta, saisivat sitä ammattiopistolla. Automaatio- ja sähkötekniikan osalta päädyttiin laboratorioiden yhteistyön kehittämiseen; kone- ja metallitekniikassa parhaimmaksi…

Jatka lukemista

Ammatillisesta perustutkinnosta valmistuneet edelleen kiinnostuneita ammattikorkeakouluopinnoista

Kiinnostus pysynyt samalla tasolla Jyväskylän ammattiopistosta valmistuu keväisin noin tuhat uutta ammattilaista. Jatko-opinnot kiinnostavat osaa valmistuneista. Viime vuosina viidennes valmistuneista on hakenut heti valmistumiskeväänä ammattikorkeakouluun ammatillisella perustutkinnolla. Luvuissa ei ole mukana vieraskieliseen koulutukseen eikä mahdollisesti muulla todistuksella hakeneet. Kaikki ammattikorkeakouluopintoja suunnittelevat eivät heti valmistuttuaan hae jatko-opintoihin. Osalla tavoitteena on ensin olla muutama vuosi työelämässä ja…

Jatka lukemista

Amk-opintojen tarjoaminen lähihoitajakoulutuksen aikana vakiintuu – Kokemuksia opinnoista lukuvuonna 2012–2013

Jyväskylän ammattiopiston lähihoitajaopiskelijoilla oli jälleen lukuvuonna 2012–2013 mahdollisuus suorittaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan tutkinto-opintoja osana omaa tutkintoaan. Ensimmäisen kerran näiden opintojen suorittaminen oli mahdollista lukuvuoden 2011–2012 aikana. Näiden ns. erillisopintojen avulla haluttiin konkreettisesti tukea opiskelijoiden yksilöllisiä opinpolkuja ja mahdollisuuksien mukaan nopeuttaa jatko-opinnoista valmistumista. Opinnot oli suunnattu viimeisen vuoden lähihoitajaopiskelijoille; opinnot ovat sosiaali- ja terveysalan…

Jatka lukemista

Ammattikorkeakouluopinnot tutuiksi toisella asteella – ICT-valmiudet 3 op (2 ov)

Idea amk-opintojen tarjoamisesta Jyväskylän ammattiopiston valinnaisten opintojen yhteistoiminta-aikaan syntyi aiemmin toteutettujen sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon erillisopinnoista saatujen hyvien kokemusten pohjalta. Haluttiin tarjota amk-opintoja muidenkin alojen opiskelijoille. ICT-valmiudet opintokokonaisuus valittiin ammattiopiston ja ammattikorkeakoulun yhteistyöpalavereissa käytyjen keskusteluiden pohjalta. Tämä opintokokonaisuus on pakollinen kaikissa Jyväskylän ammattikorkeakoulun koulutusohjelmissa, ja siinä saatavia valmiuksia voi hyödyntää laajasti. Opinnot toteutettiin ammattikorkeakoulun opetussuunnitelman…

Jatka lukemista

Kiihdytyskaistalla tapahtuu

  Kiihdytyskaista-verkkolehdessä kerrotaan opiskelijan opintopolun joustavoittamisesta Jyväskylän ammattikorkeakoulussa ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymän ammattiopistoissa sekä lukiokoulutuksessa. Joustavoittaminen voi toteutua monin eri tavoin. Se voi olla esimerkiksi opetussuunnitelmien kehittämistä, turhan päällekkäisyyden karsimista opinnoista, opintojen samanaikaista suorittamista eri koulutusasteilla, oikea-aikaisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta ohjauksessa, ohjauksen verkostojen sujuvaa toimintaa nivelvaiheissa tai osaamisen tunnistamista ja tunnustamista (Ahot).

Jatka lukemista

KIKA 2:lla kansainvälisiä vieraita verkostotapaamisessa JAMKilla

Kiihdytyskaista 2 toivotti 23.10.2013 tervetulleiksi Rajakadulle kolme kansainvälistä vierasta: Karen Stockhamin Englannista (University of St.John and St. Mark), Malgorzata Banasiakin Puolasta (Nicolaus Copernicus University) ja Stefen Begen Nürnbergistä Saksasta (IPSN, Institut für Pädagogik und Schulpsychologie, Torun). Emäntinä toimivat Tuula Kotikoski Jyväskylän ammattikorkeakoulun kielikeskuksesta ja Mari Kolu ammatillisesta opettajakorkeakoulusta, mukana vierailulla olivat myös heidän Jyväskylän ammattiopiston emäntänsä…

Jatka lukemista

Kaukomaat lähelle lukiolaisia: Kiihdytyskaista 2 ja Keski-Suomen lukiohanke toivat kansainvälisyyttä Joutsan ja Viitasaaren lukioihin

Keskisuomalaisten lukioiden kansainvälinen iltapäivä järjestettiin Viitasaaren ja Joutsan lukioiden tiloissa toukokuussa. Päivän toteutus kuuluu projektiin, jota pilotoivat Kiihdytyskaista 2 ja Keski-Suomen lukiohanke 2. Normaalien kielten ja maantiedon tuntien asemasta opiskelijat saivat vieraikseen neljä JAMKin kansainvälisissä koulutusohjelmissa opiskelevaa nuorta. Viitasaaren lukiovierailulla: (vas.) Elijah Massira Keniasta, Ayorinde Olubode Nigeriasta, Trang Pham Vietnamista ja Aftab Khan Pakistanista. Joutsan…

Jatka lukemista

Jamkin agrologikoulutuksessa ratkottiin opintojen joustavoittamista

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Luonnonvarainstituutti sijaitsee lähekkäin Saarijärvellä Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskuksen kanssa. Läheisyys luo luontevat yhteydet eri koulutusasteiden väliselle yhteistyölle. Tutkintojen osaamisvaatimukset, työ- ja oppimisympäristöt ovat tuttuja molemmille. Näin ollen osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (AHOT) käytäntöjen kehittäminen Agrologin koulutusohjelmassa perustui vahvaan asiantuntemukseen. Koulutusohjelman opiskelijamäärä on suhteellisen pieni. Pienuus luo omat mahdollisuutensa ja haasteensa joustaville opiskelupoluille. Lähtötilanne Jyväskylän ammattikorkeakoulun Luonnonvarainstituutissa järjestettävän agrologi -koulutuksen alussa käynnistyy 15 opintopisteen…

Jatka lukemista

Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus Kiihdytyskaistan toimijana

Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus on yksi Kiihdytyskaista-hankkeen toimijoista. Olemme oppilaitoksena pieni verrattuna muihin, mutta olemme tehneet työtä valtaisan innostuksen vallassa. Olemme kokeneet sen, että kaikista organisaatioista tulleet toimijat ovat olleet mukana täysillä tekemässä työtä nuoren ihmisen opinpolun eteen. Olemme verkostoituneet niin Jamkin kuin Jaon toimijoiden kanssa. Yhteistyö on ollut paitsi aikaansaavaa myös miellyttävää. Tietomme ja kokemuksemme…

Jatka lukemista