Eri koulutustaustaisten opiskelijoiden opintosuoritukset ja matematiikan osaaminen JAMK Rakennustekniikan koulutusohjelmassa

Kiihdytyskaista-hankkeen alussa ammattioppilaitoksesta tulleille Jyväskylän ammattikorkeakoulun Rakennustekniikan opiskelijoille tehtiin sähköinen kysely, jossa pyrittiin selvittämään heidän kokemuksiaan ammattikorkeakouluopiskelusta. Kyselyyn vastanneilla oli ollut eniten vaikeuksia matematiikassa, fysiikassa ja ruotsin kielessä. Matematiikan tukiopintoja Rakennustekniikan opiskelijoiden kokemiin vaikeuksiin on kehitetty tukiopintoja matematiikassa ja fysiikassa. Käytännössä nämä toteutetaan siten, että lukiopohjaisilla (myös kaksoistutkinnon suorittaneilla) on esim. matematiikan tunteja viikossa 5…

Jatka lukemista

Kirjoittamisen valmiudet punnitaan korkeakouluopinnoissa

Kysymykset ammattiopisto-opiskelijan viestintätaitojen hallinnasta tulivat mietittäväksi Kiihdytyskaista-hankkeen alkuvaiheessa v. 2009. Muun muassa ammattiopiston opiskelijoille suunnatussa kyselyssä oli tullut esiin, että opiskelijoilla ei ole riittävästi osaamista esim. raporttien ja esseiden kirjoittamiseen. Ammattiopintojen jälkeenkin kirjoittaminen on monille vaikeaa. Jatko-opintoihin suunnatessa kirjallisen viestinnän hyvä osaaminen on kuitenkin keskeinen alue opiskelijan taitovalikoimassa. Osaaminen näyttäytyy teksteissä Kirjoittamisella on merkittävä osa…

Jatka lukemista