ONNEKSI OLKOON, SINUT ON VALITTU!

Ennakkovalmistautuminen ja kiinnostus ammattikorkeakouluopintoihin Ammattikorkeakouluopintojaan aloittava opiskelija kohtaa monia uusia asioita; käsitteitä, termejä ja koodeja, jotka hän voi ottaa haltuun jo ennen opintojen alkua.  Tässä artikkelissa kerrotaan Jyväskylän ammattikorkeakoulussa (JAMK) vuonna 2013 laaditusta ja käyttöönotetusta ennakkotehtävästä

Jatka lukemista

”Kyllä se hymyn vetää naamalle, kun on viisi tuntia tehnyt jotain harjoitustehtävää ja sitten käy katsomassa tulokset ja huomaa, että on saanut siitä parhaat mahdolliset pisteet.” – Konetekniikan opiskelijoiden mietteitä II

Tapasimme syksyllä 2013 opintonsa aloittaneet, ja tuolloin kyselyymme osallistuneet opiskelijat, toisen kerran lokakuun alussa. Käytimme luentojen välissä puolituntisen keskusteluun, jossa peilattiin syntyneitä kokemuksia niihin mielikuviin, joita heillä oli ennen nykyisten opintojen aloittamista. Tietoa löytyi kavereilta ja netistä Aluksi opiskelijat muistelivat etukäteisinfoa ja sitä tietoa, joka oli muokannut mielikuvaa ammattikorkeakouluopinnoista. Tuttujen ja sukulaisten ohella tärkeitä tiedon…

Jatka lukemista

Kiihdytyskaistalla tapahtuu

  Kiihdytyskaista-verkkolehdessä kerrotaan opiskelijan opintopolun joustavoittamisesta Jyväskylän ammattikorkeakoulussa ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymän ammattiopistoissa sekä lukiokoulutuksessa. Joustavoittaminen voi toteutua monin eri tavoin. Se voi olla esimerkiksi opetussuunnitelmien kehittämistä, turhan päällekkäisyyden karsimista opinnoista, opintojen samanaikaista suorittamista eri koulutusasteilla, oikea-aikaisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta ohjauksessa, ohjauksen verkostojen sujuvaa toimintaa nivelvaiheissa tai osaamisen tunnistamista ja tunnustamista (Ahot).

Jatka lukemista

Kiihdytyskaista II:lla tapahtuu

Toukokuussa 2012 täsmennettiin ja konkretisoitiin kehittämistyön kohteeksi erillisopintojen suunnittelu, opetussuunnitelmien osaamistavoitteiden tarkastelu sekä ohjaukseen osallistuvien henkilöiden yhteistyön jatkaminen ja kehittäminen. Kehittäminen on edennyt työryhmissä. 

Jatka lukemista

Kieli- ja viestintäosaamisen punaista lankaa etsitään korkeakoulujen OSKU-hankkeessa

Mikä on OSKU-projekti? Osaamiskuvaus-hanke OSKU alkoi syksyllä 2011 jatkona ESR-osarahoitteiselle AHOT korkeakouluissa -hankkeelle. OSKUn päätoteuttajana on Turun yliopisto, jonka Moodle-ympäristössä OSKUn ryhmät työskentelivät kieli- ja alakohtaisissa wikeissä. Osatoimijana kielten ja viestinnän jatkohankkeessa on Tampereen ammattikorkeakoulu. Yhteensä meitä oli mukana noin 70 kielten ja viestinnän opettajaa 25 korkeakoulusta. Rahoittava viranomainen on Pirkanmaan Ely-keskus OSKUn punainen lanka…

Jatka lukemista

AHOT-kehittelyä Itä-Suomen korkeakouluissa

Tiivistelmä ja kommentteja kirjasta Airola, Anneli & Hirvonen, Heidi. 2012. Toim. Osaaminen näkyväksi. Kokemuksia osaamisen tunnistamisesta Itä-Suomen korkeakouluissa. Publications of the University of Eastern Finland. General Series 8. Joensuu. Kirjoittaja: Tuula Kotikoski, englannin ja saksan lehtori, JAMK kielikeskus Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on kiinteästi yhteydessä eurooppalaiseen korkeakoulukehitykseen, ja se on nostettu myös Suomessa…

Jatka lukemista