Matematiikan taidot huomioon JAMKin insinööriopinnoissa

Sain tehtäväkseni selvittää, voisiko lukiossa matematiikan pitkän oppimäärän suorittaneille tarjota ensimmäisenä syksynä kahta Teknologiayksikön KONE-tulosalueen ensimmäistä matematiikan kurssia nopeutetussa aikataulussa. Opintojakso Matematiikka 1 suoritetaan nykyisellään ensimmäisen lukuvuoden syksyn aikana ja opintojakso Matematiikka 2 ensimmäisen lukuvuoden kevään aikana. Nopeutettu aikataulu merkitsisi sitä, että Matematiikka 1 suoritettaisiin syyslomaan mennessä ja Matematiikka 2 jouluun mennessä. Vapautuva aika keväästä…

Jatka lukemista

Eri koulutustaustaisten opiskelijoiden opintosuoritukset ja matematiikan osaaminen JAMK Rakennustekniikan koulutusohjelmassa

Kiihdytyskaista-hankkeen alussa ammattioppilaitoksesta tulleille Jyväskylän ammattikorkeakoulun Rakennustekniikan opiskelijoille tehtiin sähköinen kysely, jossa pyrittiin selvittämään heidän kokemuksiaan ammattikorkeakouluopiskelusta. Kyselyyn vastanneilla oli ollut eniten vaikeuksia matematiikassa, fysiikassa ja ruotsin kielessä. Matematiikan tukiopintoja Rakennustekniikan opiskelijoiden kokemiin vaikeuksiin on kehitetty tukiopintoja matematiikassa ja fysiikassa. Käytännössä nämä toteutetaan siten, että lukiopohjaisilla (myös kaksoistutkinnon suorittaneilla) on esim. matematiikan tunteja viikossa 5…

Jatka lukemista