ONNEKSI OLKOON, SINUT ON VALITTU!

Ennakkovalmistautuminen ja kiinnostus ammattikorkeakouluopintoihin Ammattikorkeakouluopintojaan aloittava opiskelija kohtaa monia uusia asioita; käsitteitä, termejä ja koodeja, jotka hän voi ottaa haltuun jo ennen opintojen alkua.  Tässä artikkelissa kerrotaan Jyväskylän ammattikorkeakoulussa (JAMK) vuonna 2013 laaditusta ja käyttöönotetusta ennakkotehtävästä

Jatka lukemista

Kiihdytyskaistalla tapahtuu

  Kiihdytyskaista-verkkolehdessä kerrotaan opiskelijan opintopolun joustavoittamisesta Jyväskylän ammattikorkeakoulussa ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymän ammattiopistoissa sekä lukiokoulutuksessa. Joustavoittaminen voi toteutua monin eri tavoin. Se voi olla esimerkiksi opetussuunnitelmien kehittämistä, turhan päällekkäisyyden karsimista opinnoista, opintojen samanaikaista suorittamista eri koulutusasteilla, oikea-aikaisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta ohjauksessa, ohjauksen verkostojen sujuvaa toimintaa nivelvaiheissa tai osaamisen tunnistamista ja tunnustamista (Ahot).

Jatka lukemista

KIKA 2:lla kansainvälisiä vieraita verkostotapaamisessa JAMKilla

Kiihdytyskaista 2 toivotti 23.10.2013 tervetulleiksi Rajakadulle kolme kansainvälistä vierasta: Karen Stockhamin Englannista (University of St.John and St. Mark), Malgorzata Banasiakin Puolasta (Nicolaus Copernicus University) ja Stefen Begen Nürnbergistä Saksasta (IPSN, Institut für Pädagogik und Schulpsychologie, Torun). Emäntinä toimivat Tuula Kotikoski Jyväskylän ammattikorkeakoulun kielikeskuksesta ja Mari Kolu ammatillisesta opettajakorkeakoulusta, mukana vierailulla olivat myös heidän Jyväskylän ammattiopiston emäntänsä…

Jatka lukemista

Kiihdytyskaista II:lla tapahtuu

Toukokuussa 2012 täsmennettiin ja konkretisoitiin kehittämistyön kohteeksi erillisopintojen suunnittelu, opetussuunnitelmien osaamistavoitteiden tarkastelu sekä ohjaukseen osallistuvien henkilöiden yhteistyön jatkaminen ja kehittäminen. Kehittäminen on edennyt työryhmissä. 

Jatka lukemista

Ammattikorkeakouluopintoja erillisopintoina

Syksyllä 2012 on jatkettu yhteistyötä Jyväskylän ammattiopiston ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun kesken erillisopintojen toteuttamisessa ja kehittämisessä. Sosiaali- ja terveysalalla jatkuvat  Gerontologisen hoitotyön perusteet, Asiakkuus sosiaali- ja terveysalalla ja Seksuaaliterveyden edistäminen opintojaksot.  Edellisten lisäksi on tulossa ICT-valmiuksien opintojakso, joka käynnistyy tammikuussa 2013.

Jatka lukemista