Kurkistus amk-opintoihin ICT-alalla – pilotointi syksyllä 2013

Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) teknologiayksikön ICT-alalla koulutetaan media-, ohjelmisto- ja tietotekniikan insinöörejä. Näille aloille hakeutuu paljon myös sellaisia opiskelijoita, jotka eivät tarkasti tiedä, mitä opiskelu ja alalla pärjääminen vaatii. Opiskelija on voinut kuvitella, että tietotekniikka on hänelle oikea ala, koska hän on viettänyt paljon aikaa tietokoneella. Opintojen alussa selviää, että insinööriopiskelulla on vahva matemaattis-luonnontieteellinen pohja ja…

Jatka lukemista

”Kyllä se hymyn vetää naamalle, kun on viisi tuntia tehnyt jotain harjoitustehtävää ja sitten käy katsomassa tulokset ja huomaa, että on saanut siitä parhaat mahdolliset pisteet.” – Konetekniikan opiskelijoiden mietteitä II

Tapasimme syksyllä 2013 opintonsa aloittaneet, ja tuolloin kyselyymme osallistuneet opiskelijat, toisen kerran lokakuun alussa. Käytimme luentojen välissä puolituntisen keskusteluun, jossa peilattiin syntyneitä kokemuksia niihin mielikuviin, joita heillä oli ennen nykyisten opintojen aloittamista. Tietoa löytyi kavereilta ja netistä Aluksi opiskelijat muistelivat etukäteisinfoa ja sitä tietoa, joka oli muokannut mielikuvaa ammattikorkeakouluopinnoista. Tuttujen ja sukulaisten ohella tärkeitä tiedon…

Jatka lukemista

Ammatillisesta perustutkinnosta valmistuneet edelleen kiinnostuneita ammattikorkeakouluopinnoista

Kiinnostus pysynyt samalla tasolla Jyväskylän ammattiopistosta valmistuu keväisin noin tuhat uutta ammattilaista. Jatko-opinnot kiinnostavat osaa valmistuneista. Viime vuosina viidennes valmistuneista on hakenut heti valmistumiskeväänä ammattikorkeakouluun ammatillisella perustutkinnolla. Luvuissa ei ole mukana vieraskieliseen koulutukseen eikä mahdollisesti muulla todistuksella hakeneet. Kaikki ammattikorkeakouluopintoja suunnittelevat eivät heti valmistuttuaan hae jatko-opintoihin. Osalla tavoitteena on ensin olla muutama vuosi työelämässä ja…

Jatka lukemista

Kiihdytyskaistalla tapahtuu

  Kiihdytyskaista-verkkolehdessä kerrotaan opiskelijan opintopolun joustavoittamisesta Jyväskylän ammattikorkeakoulussa ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymän ammattiopistoissa sekä lukiokoulutuksessa. Joustavoittaminen voi toteutua monin eri tavoin. Se voi olla esimerkiksi opetussuunnitelmien kehittämistä, turhan päällekkäisyyden karsimista opinnoista, opintojen samanaikaista suorittamista eri koulutusasteilla, oikea-aikaisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta ohjauksessa, ohjauksen verkostojen sujuvaa toimintaa nivelvaiheissa tai osaamisen tunnistamista ja tunnustamista (Ahot).

Jatka lukemista

Uramylly-kurssi – minustako ammattikorkeakouluopiskelija

  Uramylly-kurssi on yksi Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskuksen yhteistoiminta-ajassa toteutuneista jatko-opintokorin kursseista. Kurssi on suunnattu jatko-opinnoista kiinnostuneille tai niitä pohtiville kaikkien alojen opiskelijoille. Kurssi toteutettiin alkuvuodesta. Kurssilla vahvistettiin itsetuntemusta ja perehdyttiin niihin ammatteihin, jotka kiinnostivat opiskelijoita. Vierailimme eri kohteissa, ja niissä opiskelijat pääsivät tutustumaan heitä kiinnostavaan alaan monipuolisesti. Tämä pilottina toteutettu Uramylly-kurssi oli sikäli erikoinen, että…

Jatka lukemista

Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskuksen tekniikan ja liikenteen opiskelijat fysiikan opissa Jamkissa

Olemme vierailleet kaksi kertaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun fysiikan labrassa Kiihdytyskaista-hankkeen aikana. Vierailut ovat tapahtuneet keväällä 2010 ja 2011. Niiden tarkoituksena on ollut madaltaa kynnystä hakea jatko-opintoihin ammatillisen peruskoulutuksen jälkeen. Vierailuilla opiskelijat ovat saaneet tietoa Jamkista, päässeet tutustumaan talon eri osastoihin ja työskentelemään fysiikan labrassa. Viimeisin vierailu painottui laboratoriotöihin. Opiskelijat tekivät ryhmissä fysiikan kokeita ja saivat tuntuman…

Jatka lukemista

Viestintävalmiuksia jatko-opintoihin

Viestintävalmiuksia jatko-opintoihin -kurssin suunnittelu käynnistyi syksyllä 2010. Viestintätiimiin kuuluivat Riitta Parkkila Jyväskylän ammattiopistosta, Sirpa Rauhanen Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskuksesta ja Satu Liukko Jyväskylän ammattikorkeakoulusta. Syksyllä 2011 Riitta Parkkilan tilalle Jyväskylän ammattiopistosta tuli Tea-Marisa Kinnunen. Tähtäimessä tekstitaidot Tavoitteena oli luoda kurssi, joka antaisi ammattiopistosta jatko-koulutukseen hakeville opiskelijoille kirjallisia ja suullisia valmiuksia tulevia opintoja varten. Jatko-opinnoissa kirjoitetaan paljon tutkielmatyyppisiä…

Jatka lukemista

Kiihdytyskaista – joustavammat koulutusmahdollisuudet nuorille

Kiihdytyskaista-verkkolehdessä esitellään erilaisia keinoja sujuvoittaa ammatilliselta toiselta asteelta ammattikorkeakouluun opiskelemaan tulevien opiskelijoiden opintoja. Artikkeleissa kuvataan myös kehittämistyöhön liittyneitä kokeiluja ja käytännön toimintaa. Kehittämistyöstä ovat vastanneet Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Jyväskylän ja Jämsän ammattiopistojen sekä Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskuksen opettajat Keski-Suomen ELY-keskuksen rahoituksella. Työskentely on toteutunut pääasiassa alakohtaisissa tiimeissä, joihin on kuulunut edustajat kaikista toimijatahoista.

Jatka lukemista