JAO-JAMK-opiskelijoiden yhteinen hitsaustekniikan projektityö

Yhteistyön käynnistäminen ja toiminnasta sopiminen Ensimmäisessä Tekniikan alan JAO-JAMK-yhteistyöpalaverissa oli mukana automaatio- ja sähkötekniikan sekä kone- ja metallitekniikan opettajia ja projekti-insinöörejä. Palaverissa ideoitiin niitä yhteistyötapoja, joilla saataisiin JAOn opiskelijoille kurkistusikkunoita ammattikorkeakouluopiskeluun, ja toisaalta ammattikorkeakoulun opiskelijat, joilla ei ole käytännön kokemusta, saisivat sitä ammattiopistolla. Automaatio- ja sähkötekniikan osalta päädyttiin laboratorioiden yhteistyön kehittämiseen; kone- ja metallitekniikassa parhaimmaksi…

Jatka lukemista

Kurkistus amk-opintoihin ICT-alalla – pilotointi syksyllä 2013

Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) teknologiayksikön ICT-alalla koulutetaan media-, ohjelmisto- ja tietotekniikan insinöörejä. Näille aloille hakeutuu paljon myös sellaisia opiskelijoita, jotka eivät tarkasti tiedä, mitä opiskelu ja alalla pärjääminen vaatii. Opiskelija on voinut kuvitella, että tietotekniikka on hänelle oikea ala, koska hän on viettänyt paljon aikaa tietokoneella. Opintojen alussa selviää, että insinööriopiskelulla on vahva matemaattis-luonnontieteellinen pohja ja…

Jatka lukemista

Ammatillisesta perustutkinnosta valmistuneet edelleen kiinnostuneita ammattikorkeakouluopinnoista

Kiinnostus pysynyt samalla tasolla Jyväskylän ammattiopistosta valmistuu keväisin noin tuhat uutta ammattilaista. Jatko-opinnot kiinnostavat osaa valmistuneista. Viime vuosina viidennes valmistuneista on hakenut heti valmistumiskeväänä ammattikorkeakouluun ammatillisella perustutkinnolla. Luvuissa ei ole mukana vieraskieliseen koulutukseen eikä mahdollisesti muulla todistuksella hakeneet. Kaikki ammattikorkeakouluopintoja suunnittelevat eivät heti valmistuttuaan hae jatko-opintoihin. Osalla tavoitteena on ensin olla muutama vuosi työelämässä ja…

Jatka lukemista

Matematiikan taidot huomioon JAMKin insinööriopinnoissa

Sain tehtäväkseni selvittää, voisiko lukiossa matematiikan pitkän oppimäärän suorittaneille tarjota ensimmäisenä syksynä kahta Teknologiayksikön KONE-tulosalueen ensimmäistä matematiikan kurssia nopeutetussa aikataulussa. Opintojakso Matematiikka 1 suoritetaan nykyisellään ensimmäisen lukuvuoden syksyn aikana ja opintojakso Matematiikka 2 ensimmäisen lukuvuoden kevään aikana. Nopeutettu aikataulu merkitsisi sitä, että Matematiikka 1 suoritettaisiin syyslomaan mennessä ja Matematiikka 2 jouluun mennessä. Vapautuva aika keväästä…

Jatka lukemista

Kiihdytyskaistalla tapahtuu

  Kiihdytyskaista-verkkolehdessä kerrotaan opiskelijan opintopolun joustavoittamisesta Jyväskylän ammattikorkeakoulussa ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymän ammattiopistoissa sekä lukiokoulutuksessa. Joustavoittaminen voi toteutua monin eri tavoin. Se voi olla esimerkiksi opetussuunnitelmien kehittämistä, turhan päällekkäisyyden karsimista opinnoista, opintojen samanaikaista suorittamista eri koulutusasteilla, oikea-aikaisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta ohjauksessa, ohjauksen verkostojen sujuvaa toimintaa nivelvaiheissa tai osaamisen tunnistamista ja tunnustamista (Ahot).

Jatka lukemista

Rakennustekniikan opiskelijoiden työturvallisuus- ja tulityökorttikoulutukset JAMKin ja JAOn yhteistyönä

Työturvallisuusmääräykset ovat muuttuneet, ja sen vuoksi työturvallisuuskortin tarve on viime aikoina noussut aiempaa korostuneemmin esiin rakennustekniikan opiskelijoiden keskuudessa. Työmailla toimivilla henkilöillä on oltava voimassa oleva työturvallisuuskortti. Näin ollen kortti tulee olla myös toisen ja kolmannen lukuvuoden keväisin harjoitteluaan suorittavilla insinööriopiskelijoilla. Tulityökortti ei opiskelun yhteydessä ole yhtä merkittävä kuin työturvallisuuskortti. Rakennustekniikan opiskelijat kokevat tulityökortin kuitenkin tärkeäksi,…

Jatka lukemista

Kieltenopetusta kehittämässä: verkostoitumista ja siltojen rakentamista

Englannin ja ruotsin osahankkeessa Kiihdytyskaista-projektissa oli mukana tekijöitä kolmesta eri oppilaitoksesta. Oman hankkeemme alkaessa emme vielä tunteneet toisiamme entuudestaan.  Mukana olivat  Riikka Kortelainen Jyväskylän ammattiopistosta (JAO), Eija Kaipainen Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskuksesta (POKE) sekä Timo Jokisalo ja Tuula Kotikoski Jyväskylän ammattikorkeakoulusta (JAMK). Meistä oli erittäin tärkeää hankkeen onnistumisen kannalta, että tietäisimme mahdollisimman paljon toistemme toimintaympäristöistä. Vaikka…

Jatka lukemista

Kiihdytyskaista – joustavammat koulutusmahdollisuudet nuorille

Kiihdytyskaista-verkkolehdessä esitellään erilaisia keinoja sujuvoittaa ammatilliselta toiselta asteelta ammattikorkeakouluun opiskelemaan tulevien opiskelijoiden opintoja. Artikkeleissa kuvataan myös kehittämistyöhön liittyneitä kokeiluja ja käytännön toimintaa. Kehittämistyöstä ovat vastanneet Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Jyväskylän ja Jämsän ammattiopistojen sekä Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskuksen opettajat Keski-Suomen ELY-keskuksen rahoituksella. Työskentely on toteutunut pääasiassa alakohtaisissa tiimeissä, joihin on kuulunut edustajat kaikista toimijatahoista.

Jatka lukemista