Sirpa Rauhanen, hankkeen koordinaattori POKEssa, äidinkielen lehtori

 

Olen toiminut hankkeessa kahdessa roolissa

  • hankkeen koordinaattorina olen yhdessä muiden toimijoidemme kanssa vienyt hanketta koulussamme eteenpäin ja ollut linkkinä muihin hankkeen toimijoihin
  • äidinkielen lehtorin roolissa olen osallistunut viestinnän tiimin toimintaan sekä kehitellyt viestinnän kurssia omille jatko-opintoihin suuntaaville opiskelijoillemme

Roolini on ollut lähinnä innostaja ja hanketta POKEssa eteenpäin vievä toimija.

Aikaansaannoksiamme

POKEssa saatiin aikaan merkittäviä, jopa rakenteellisia, muutoksia. Näistä selvin on yhteistoiminta-ajan toteutuminen kaikissa yksiköissä. Vapaasti valittavat kurssit ovat pääosin tällä kurssitarjottimella. Näistä hankkeen kannalta keskeisin on jatko-opintokori, joka tarjoaa monipuolisen kurssivalikoiman jatko-opintojen toteutumisen tueksi. Pilotteina näistä kursseista ovat käynnistyneet englannin ja matematiikan kurssit sekä jatko-opintoihin suuntaava Uramylly-kurssi.

Muut merkittävät aikaansaannokset ovat marata-alan Lähiruokaviikko, joka on nyt toteutettu jo kahdesti ja Jamk-tet –jakso, jolla POKEn opiskelijat tutustuvat viikon ajan restonomiopintoihin.

Näiden lisäksi olemme järjestäneet jatko-opintomessut ja keväisin vierailun JAMKin fysiikan labraan.

Luonnonvara-alan yhteistyö on lisääntynyt ja vahvistunut entisestään hankkeen aikana.

Kuinka hanketyö liittyy varsinaiseen työhöni?

Hankkeessa tehty työ liittyy luontevasti omaan työhöni siten, että olen aina kannustanut nuori jatkamaan opintojaan oman koulumme jälkeen. Nyt sain tehdä sitä työtä organisoidusti ja levittää tietoa asiasta laajemmalle. Verkostoituminen on myös ollut oman työni kannalta erinomainen asia.

Sirpa Rauhanen, Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus