Lauri Mäki, luonnonvara-alan päätoiminen tuntiopettaja, POKE

 

Tehtäväni hankkeessa

Olen toiminut hankkeessa Tarvaalan POKEn edustajana ammatillisen toisen asteen ja ammattikorkeakoulun yhteistyön kehittämiseksi.

Hankkeessa olen kehittänyt yhteistyötä POKEn ja JAMKin luonnonvara-alan kanssa opiskelijoiden jatko-opiskelun kehittämiseksi. Tavoitteena oli läheisempi kontakti opiskelijoiden välillä ja tiiviimpi yhteistyö. Tavoite oli saavutettavissa, koska molemmat oppilaitokset sitoutuivat erilaisiin yhteisiin toimintoihin.

Luonnonvara-alan aikaansaannoksia

 • kouluasteen opiskelijat pääsevät eri luennoille ammattikorkean puolelle. Tiedotus tulee yhdysopettajille kouluasteelle.
 • amk-opiskelijat käyttävät metallitilojamme, navettaa, labratilaa, traktoreita ja metsäopetuksen palveluja
 • kouluasteemme opiskelijoita jatkaa amk:ssa . Heidän toimiminen tutoreina ja tukena opiskelijoillemme madaltaa kynnystä jatko-opintoihin
 • erilaiset teemapäivät, avoimet ovet, oppilaskuntien yhteinen lehti lisäävät yhteishenkeä
 • kouluasteen opiskelijoilla on mahdollisuus olla amk:n opintojen mukana päiviä tai viikon. Tutoropiskelijat Jamkilta ohjaavat opiskelijoita.
 • päättävät luokat vierailevat yhteisvalinnan aikaan Jamkilla.
 • Jamk pitää tutkimustyötä ja eri projekteja koulutilalla, mikä lisää näkyvyyttä yhteistoiminnasta.
 • yhteiset ”varjovaalit” ja äänestys eri vaalien aikaan
 • yhteinen ruokala oppilaitoksilla, mikä lisää kivaa keskustelua ja päivänpolttavien asioiden kuulemista
 • yhteinen luonnonvarainstituutin kirjasto Jamkin puolella
 • yhteisiä liikuntatapahtumia/kisoja koulujen kesken

Kuinka hanketyö liittyy varsinaiseen työhöni?

Hankkeen antama työpanos on antanut lisäarvoa ymmärtämään yhteistyön merkityksen. Opiskelijoiden on helpompi hakeutua jatko-opiskeluun, varsinkin jos oppilaitosten fyysinen etäisyys on näin pieni.

Lauri Mäki, Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus