Erja Hiitelä lehtori ja opintojen ohjaaja teknologia yksikössä JAMK:ssa.

Olen ollut mukana Kiihdytyskaista hankkeessa monipuolisesti. Verkkolehden artikkeleita olen kirjoittanut joko yksin tai toisen hankkeen osallistujan kanssa kolme.

Yksi artikkeli käsittelee AHOT-käytänteitä  Rakennustekniikan ja Kone-ja tuotantotekniikan koulutusohjelmissa. Toisessa kerrotaan mobiliiohjauskokeilusta Rakennustekniikan opiskelijoiden 1. harjoittelussa. Kolmannessa olen tarkastellut Rakennustekniikan opiskelijoiden opintopistekertymää  ja matematiikan osaamista ammattioppilaitostaustaisten ja lukiotaustaisten välillä.

Lisäksi olen ollut suunnittelemassa ja tekemässä ammattioppilaitoksen opintojen ohjaajille videoita, joita he voivat esittää niille, jotka suunnittelevat jatko-opintoja ammattikorkeakoulussa. Videoissa kerrotaan hakuun liittyvistä asioista, tukipalveluista, tukiopinnoista sekä arjen opiskelusta.

Olen myös ollut mukana suunnittelemassa ja tekemässä videoita, joissa teemana on ollut harjoittelu. Opiskelijoita on haastateltu ennen harjoittelua ja sen aikana. Kaksi videota on tehty yrityksessä, jolloin saatiin harjoittelijan ja työnantajan haastattelut. Kaikkia näitä videota voidaan hyödyntää, kun kerrotaan joko ammattikorkeakoulu- tai ammattioppilaitosopiskelijoille mitä harjoittelu on Rakennustekniikan koulutusohjelmassa.