Eija Kaipainen, englannin ja ruotsin lehtori, POKE

Toimintani hankkeessa

Olen ollut mukana Kiihdystyskaista-hankkeessa elokuusta 2010 asti. Tehtäväni oli suunnitella ja toteuttaa ruotsin ja englannin kurssit jatko-opintoja suunnitteleville.  

Toimin nelihenkisessä kielten tiimissä, jossa saimme luotua aktiivisen keskusteluyhteyden ammattikorkeakoulun ja ammatillisen toisen asteen välille. Tutustuimme toistemme työhön aivan käytännön tasolla oppimateriaalien ja oppimisympäristöjen kautta ja työtämme reflektoimalla.

Englantia jatko-opintoja suunnitteleville -kurssi

POKEssa toteutui loppuvuodesta 2011 valinnaiskurssi Englantia jatko-opintoja suunnitteleville, joka pureutui jatko-opintoihin, työelämään ja kansainvälisyyteen perusteellisemmin kuin kaikille opiskelijoille yhteiset kielten peruskurssit. Kurssilla hyödynsin ensimmäistä kertaa verkkoympäristöä opetuksessani, sillä verkko-opiskelun osuus oli noin kolmasosa kurssista. Sain myös kokeilla toisen opettajan kanssa opettamista, sillä kurssilla oli alusta loppuun mukana POKEn unkarilainen apulaisopettaja Rita Benyi. Hanke tarjosi siis minulle opettajanakin uusia oppimiskokemuksia.

Kuinka hanketyö liittyy varsinaiseen työhöni?

Hanke kehitti myös pokelaisten ymmärystä toistensa työtä kohtaan, sillä yhteistyömme oli tiivistä. Hanke liittyy kiinteästi muuhun työhöni kieltenopettajana oman työn kehittämisen ja oppilaitosten välisen yhteistyön kautta.

Eija Kaipainen, Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus