Toimitus

JAO-JAMK-opiskelijoiden yhteinen hitsaustekniikan projektityö

Yhteistyön käynnistäminen ja toiminnasta sopiminen Ensimmäisessä Tekniikan alan JAO-JAMK-yhteistyöpalaverissa oli mukana automaatio- ja sähkötekniikan sekä kone- ja metallitekniikan opettajia ja projekti-insinöörejä. Palaverissa ideoitiin niitä yhteistyötapoja, joilla saataisiin JAOn opiskelijoille kurkistusikkunoita ammattikorkeakouluopiskeluun, ja toisaalta ammattikorkeakoulun opiskelijat, joilla ei ole käytännön kokemusta, saisivat sitä ammattiopistolla. Automaatio- ja sähkötekniikan osalta päädyttiin laboratorioiden yhteistyön kehittämiseen; kone- ja metallitekniikassa parhaimmaksi…

Jatka lukemista

Kurkistus amk-opintoihin ICT-alalla – pilotointi syksyllä 2013

Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) teknologiayksikön ICT-alalla koulutetaan media-, ohjelmisto- ja tietotekniikan insinöörejä. Näille aloille hakeutuu paljon myös sellaisia opiskelijoita, jotka eivät tarkasti tiedä, mitä opiskelu ja alalla pärjääminen vaatii. Opiskelija on voinut kuvitella, että tietotekniikka on hänelle oikea ala, koska hän on viettänyt paljon aikaa tietokoneella. Opintojen alussa selviää, että insinööriopiskelulla on vahva matemaattis-luonnontieteellinen pohja ja…

Jatka lukemista

AHOT korkeakouluissa – OSKU-hankkeen tavoitteet ja tulokset

Kielten ja viestinnän osaamiskuvaus -hankkeen eli OSKU-hankkeen päätösseminaari pidettiin Tampereella 12.12.2013. Mukana oli edustajia 14 ammattikorkeakoulusta. Koko OSKU-hankkeeseen osallistui vuosina 2011–2013 yhteensä 60 kielten ja viestinnän opettajaa 25 korkeakoulusta. Myös yliopisto oli mukana hankkeessa ammattikorkeakoulujen rinnalla, tosin vain niistä vain kaksi: Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu ja Oulun yliopiston kielikeskus. OSKU oli jatkohanke aikaisemmalle Turun yliopiston ESR-rahoitteiselle AHOT…

Jatka lukemista

Ammatillisesta perustutkinnosta valmistuneet edelleen kiinnostuneita ammattikorkeakouluopinnoista

Kiinnostus pysynyt samalla tasolla Jyväskylän ammattiopistosta valmistuu keväisin noin tuhat uutta ammattilaista. Jatko-opinnot kiinnostavat osaa valmistuneista. Viime vuosina viidennes valmistuneista on hakenut heti valmistumiskeväänä ammattikorkeakouluun ammatillisella perustutkinnolla. Luvuissa ei ole mukana vieraskieliseen koulutukseen eikä mahdollisesti muulla todistuksella hakeneet. Kaikki ammattikorkeakouluopintoja suunnittelevat eivät heti valmistuttuaan hae jatko-opintoihin. Osalla tavoitteena on ensin olla muutama vuosi työelämässä ja…

Jatka lukemista

Amk-opintojen tarjoaminen lähihoitajakoulutuksen aikana vakiintuu – Kokemuksia opinnoista lukuvuonna 2012–2013

Jyväskylän ammattiopiston lähihoitajaopiskelijoilla oli jälleen lukuvuonna 2012–2013 mahdollisuus suorittaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan tutkinto-opintoja osana omaa tutkintoaan. Ensimmäisen kerran näiden opintojen suorittaminen oli mahdollista lukuvuoden 2011–2012 aikana. Näiden ns. erillisopintojen avulla haluttiin konkreettisesti tukea opiskelijoiden yksilöllisiä opinpolkuja ja mahdollisuuksien mukaan nopeuttaa jatko-opinnoista valmistumista. Opinnot oli suunnattu viimeisen vuoden lähihoitajaopiskelijoille; opinnot ovat sosiaali- ja terveysalan…

Jatka lukemista

Matematiikan taidot huomioon JAMKin insinööriopinnoissa

Sain tehtäväkseni selvittää, voisiko lukiossa matematiikan pitkän oppimäärän suorittaneille tarjota ensimmäisenä syksynä kahta Teknologiayksikön KONE-tulosalueen ensimmäistä matematiikan kurssia nopeutetussa aikataulussa. Opintojakso Matematiikka 1 suoritetaan nykyisellään ensimmäisen lukuvuoden syksyn aikana ja opintojakso Matematiikka 2 ensimmäisen lukuvuoden kevään aikana. Nopeutettu aikataulu merkitsisi sitä, että Matematiikka 1 suoritettaisiin syyslomaan mennessä ja Matematiikka 2 jouluun mennessä. Vapautuva aika keväästä…

Jatka lukemista

Ammattikorkeakouluopinnot tutuiksi toisella asteella – ICT-valmiudet 3 op (2 ov)

Idea amk-opintojen tarjoamisesta Jyväskylän ammattiopiston valinnaisten opintojen yhteistoiminta-aikaan syntyi aiemmin toteutettujen sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon erillisopinnoista saatujen hyvien kokemusten pohjalta. Haluttiin tarjota amk-opintoja muidenkin alojen opiskelijoille. ICT-valmiudet opintokokonaisuus valittiin ammattiopiston ja ammattikorkeakoulun yhteistyöpalavereissa käytyjen keskusteluiden pohjalta. Tämä opintokokonaisuus on pakollinen kaikissa Jyväskylän ammattikorkeakoulun koulutusohjelmissa, ja siinä saatavia valmiuksia voi hyödyntää laajasti. Opinnot toteutettiin ammattikorkeakoulun opetussuunnitelman…

Jatka lukemista

Englannin ja ruotsin opintojen korvaamiset ja ahotoinnit JAMKin kielikeskuksessa

Jyväskylän ammattikorkeakoulun kielten opintojen korvaavuus- ja AHOT-hakemusten käsittelystä vastaa kielikeskuksen lehtori Timo Jokisalo. Hän kertoi lokakuussa Kiihdytyskaista 2:lle, että englannin ja ruotsin korvaavuutta tai AHOTia oli lukuvuonna 2012-13 hakenut noin 360 opiskelijaa, lisäksi muutama opiskelija saksaa, venäjää ja espanjaa. Ruotsin ja englannin hakemuksia oli kumpaakin noin puolet tuosta 360:sta. Kielten opintojen korvaavuus- ja AHOT-hakemuksia yhä…

Jatka lukemista

Harjoittelun AHOT

Tarkastelimme AHOT-mahdollisuuksia JAMK:n konetekniikan tulosalueen harjoittelukäytänteissä yhdessä Hiitelän Erjan kanssa. Kiihdytyskaista II -hankkeeseen liittyvässä tarkastelussamme oli tavoitteena, että jatkossa voidaan tunnistaa ja tunnustaa niiden osaaminen, joilla on jo enemmän työkokemusta ja sitä kautta myös osaamista tekniikan alan työympäristöissä toimimisesta. Samalla niille, jotka suorittavat osan harjoittelupisteistä AHOT-menettelyin, jäisi enemmän aikaa ja voimavaroja niiden aineiden opiskeluun, jotka…

Jatka lukemista

Lähihoitajaopiskelijat ammattikorkeakouluopinnoissa

Jyväskylän ammattiopiston sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen opiskelijoille tarjottiin lukuvuoden 2012–2013 aikana mahdollisuutta opiskella Jyväskylän ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan opintoja. Opintoihin hakeutui 30 viimeisen vuoden lähihoitajaopiskelijaa. Ammattikorkeakouluopintoina opiskelijat opiskelivat seksuaaliterveyden edistämistä, asiakkuutta sosiaali- ja terveysalalla sekä gerontologista hoitotyötä (yhteensä 10 opintoviikkoa / 15 opintopistettä). Ohjatusti korkeakouluopintoihin Jyväskylän ammattiopisto osti varsinaisen opetuksen, jonka ammattikorkeakoulun opettajat…

Jatka lukemista