Toimitus

Verkkomateriaalin hyödyt

Opetan ammattiopistossa nuorisoasteella ammattiaineita ja tunnen vastuuta nuorten oppimisesta. Tänä päivänä ryhmissä on monenlaisia oppijoita. Ryhmissä on usein 24-26 opiskelijaa, joista muutamalla on HOJKS, lisäksi voi olla perussairauksia tai ongelmallisia perhesuhteita, jotka tuovat haastetta opiskeluun ja jaksamiseen aiheuttaen poissaoloja.

Jatka lukemista

Kiihdytyskaista II:lla tapahtuu

Toukokuussa 2012 täsmennettiin ja konkretisoitiin kehittämistyön kohteeksi erillisopintojen suunnittelu, opetussuunnitelmien osaamistavoitteiden tarkastelu sekä ohjaukseen osallistuvien henkilöiden yhteistyön jatkaminen ja kehittäminen. Kehittäminen on edennyt työryhmissä. 

Jatka lukemista

Ammatillisesta perustutkinnosta valmistuneiden hakeutuminen amk-opintoihin

Jyväskylän ammattiopistosta on valmistunut keväisin reilu tuhat ammattilaista. Osalla valmistuneista on tavoitteena jatkaa opintoja heti valmistumisen jälkeen tai muutaman vuoden sisällä.   Viime vuosina viidennes (21-22%)  valmistuneista on hakenut heti valmistumiskeväänä ammattikorkeakouluun ammatillisella perustutkinnolla. Luvuissa ei ole mukana vieraskielinen koulutus eikä muilla mahdollisilla todistuksilla hakeneet. Eri yksiköistä valmistuneiden välillä on jonkin verran eroa. Eniten ammattikorkeakouluihin…

Jatka lukemista

AHOT- käytänteitä tietotekniiikan koulutusohjelmassa

 AHOT haasteet Tietotekniikan koulutusohjelmassa on jo useiden vuosien ajan pyritty hyväksilukemaan aikaisemmin opittuja taitoja, jos ne vastaavat jonkin opintojakson osaamistavoitteita ja sisältöä. Tässä esitellään kahden eri opintojakson osalta sovellettuja menetelmiä. ICT-insinöörin osaamisvaatimukset työelämässä ovat kovat ja erittäin nopeasti muuttuvat alan nopean kehityksen vuoksi. Tästä johtuen opettajien täytyy pitää kompetenssinsa ajan tasalla ja heidän tulisi lisäksi…

Jatka lukemista

Ammattikorkeakouluopintoja erillisopintoina

Syksyllä 2012 on jatkettu yhteistyötä Jyväskylän ammattiopiston ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun kesken erillisopintojen toteuttamisessa ja kehittämisessä. Sosiaali- ja terveysalalla jatkuvat  Gerontologisen hoitotyön perusteet, Asiakkuus sosiaali- ja terveysalalla ja Seksuaaliterveyden edistäminen opintojaksot.  Edellisten lisäksi on tulossa ICT-valmiuksien opintojakso, joka käynnistyy tammikuussa 2013.

Jatka lukemista

Kiihdytyskaista on nyt Kiihdytyskaista II

Kiihdytyskaista-verkkolehdessä kerrotaan opiskelijan opintopolun joustavoittamisesta Jyväskylän ammattikorkeakoulussa ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymän ammattiopistoissa sekä lukiokoulutuksessa. Joustavoittaminen voi toteutua monin eri tavoin. Se voi olla esimerkiksi opetussuunnitelmien kehittämistä, turhan päällekkäisyyden karsimista opinnoista, opintojen samanaikaista suorittamista eri koulutusasteilla, oikea-aikaisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta ohjauksessa, ohjauksen verkostojen sujuvaa toimintaa nivelvaiheissa tai osaamisen tunnistamista ja tunnustamista (Ahot).   Kiihdytyskaista II -projekti jatkaa Kiihdytyskaista –

Jatka lukemista