Kurkistuksia yliopisto-opintoihin

Jyväskylän yliopisto hyppäsi liikkuvaan junaan Kiihdytyskaista II -hankkeessa. Tavoitteena oli rakentaa verkkokursseja, joiden avulla yliopisto-opintoihin hakeutuvat voivat tutustua eri oppiaineiden opintoihin. Erityisesti pyrittiin auttamaan lukiolaisia tekemään sellaisia valintoja, joihin he voivat sitoutua myös pidemmällä tähtäyksellä yliopisto-opintoihin hakeutuessaan. Taustalla on huoli haku- ja valintajärjestelmässä tapahtuvien muutosten mahdollisesti tuomista haasteista opinto-ohjaukselle ja opiskelijarekrytoinnille. Kurssit tukevat myös muiden yliopisto-opintoihin hakeutuvien opintopolkua, koska kurssit kuuluvat normaalin opetustarjontaan ja suoritukset kirjataan näin ollen opintosuoritusrekisteriin.

Toteutettaviksi kursseiksi valikoituivat Johdatus tilastotieteeseen ja Ympäristökemia.

Kiihdytyskaista II -hankkeen tuella käytiin toimeen toukokuusta lähtien. Aikataulun mukaisesti syyslukukauden alussa 2 op:n laajuiset verkkokurssit olivat valmiina. Kurssit toteutettiin oppiaineiden lehtorin johdolla ja opiskelijaryhmän toimesta Moodle-verkko-oppimisympäristöön, jossa kurssit myös suoritetaan. Tilastotieteen johdantokurssin osalta opiskelu on lähtenyt vilkkaasti liikkeelle, kun lokakuun lopussa kurssille oli ilmoittautunut jo 32 opiskelijaa. Näistä peräti seitsemän oli opettajia. Tämä on jatkoa ajatellen hyvä lähtökohta tilastotieteen opintoihin ohjausta ajatellen. Ympäristökemian opiskelu starttaa varsinaisesti vuoden 2014 puolella. Samalla kemian verkko-opetustarjonta laajenee niin, että kaikki perusopinnot on mahdollista suorittaa verkko-opintoina. Näin ollen Kiihdytyskaista-hankkeessa toteutettu kurssi oli pilotti huomattavasti laajemmalle hankkeelle.

Kurssien tarkemmat kuvaukset verkkotarjottimella https://peda.net/kurssitarjottimet/keski-suomi/yliopistokurssit

Kirjottaja
Antti Auer