Ammatillisesta perustutkinnosta valmistuneet edelleen kiinnostuneita ammattikorkeakouluopinnoista

Kiinnostus pysynyt samalla tasolla

Jyväskylän ammattiopistosta valmistuu keväisin noin tuhat uutta ammattilaista. Jatko-opinnot kiinnostavat osaa valmistuneista. Viime vuosina viidennes valmistuneista on hakenut heti valmistumiskeväänä ammattikorkeakouluun ammatillisella perustutkinnolla.

Luvuissa ei ole mukana vieraskieliseen koulutukseen eikä mahdollisesti muulla todistuksella hakeneet. Kaikki ammattikorkeakouluopintoja suunnittelevat eivät heti valmistuttuaan hae jatko-opintoihin. Osalla tavoitteena on ensin olla muutama vuosi työelämässä ja suorittaa varusmiespalvelu.

Hakeneiden suhteellinen osuus on pysynyt samana neljän viime vuoden aikana. Aiemmin vastaavaa seurantaa ei ole tehty. Yksiköittäin vaihtelua on jonkin verran. Eniten ammattikorkeakouluihin hakeneita on joka vuosi ollut hyvinvoinnin ja kulttuurin yksiköstä (NHK) valmistuneissa, vähiten tekniikan ja liikenteen yksiköstä (NTL) valmistuneissa. Eniten vuosittaista vaihtelua on ollut kaupan ja palvelun yksiköstä (NKP) valmistuneiden hakijamäärissä.

Taulukko 1. Ammattikorkeakouluun hakeneet yksiköittäin vuosina 2010–2013

Amk_hakeneet_taulukko

Kahden tutkinnon opinnoista valmistuneiden kiinnostus ammattikorkeakouluopintoihin lisääntynyt

Jyväskylän ammattiopistosta valmistuneista kahden tutkinnon opinnot tehneitä on ollut vuosittain noin 10 %. He hakeutuvat amk-opintoihin keskimääräistä yleisemmin, yleensä määrä on ollut noin 40 %. Keväällä 2013 valmistuneiden ammattikorkeakouluun hakeneiden määrä lisääntyi suuresti, ammattiopistotaustaisia oli 60 % hakijoista. Osa kahden tutkinnon opinnoista valmistuneista hakeutuu suomenkielisen amk:n lisäksi tai pelkästään vieraskieliseen ammattikorkeakoulutukseen tai yliopistoon.

Vuosittaista vaihtelua eri yksiköistä kahden tutkinnon opinnoista valmistuneiden välillä on ollut, samoin ammattikorkeakouluun hakeneiden suhteellisessa määrässä. Tekniikan ja liikenteen yksiköstä valmistuneet kahden tutkinnon opiskelijat ovat yleensä aktiivisimmin hakeneet ammattikorkeakouluun.

Viimekeväisen hakijamäärän kasvun syytä ei varmasti tiedetä. Muun muassa korkeakoulujen tuleva hakujärjestelmän ja valintakriteerien muutos, jatko-opintojen ohjauksen lisääminen sekä huonontunut työllistymistilanne mahdollisesti selittävät hakijamäärän lisääntymistä.

Tarja Nykänen, Jyväskylän ammattiopisto