Amk-opintojen tarjoaminen lähihoitajakoulutuksen aikana vakiintuu – Kokemuksia opinnoista lukuvuonna 2012–2013

Jyväskylän ammattiopiston lähihoitajaopiskelijoilla oli jälleen lukuvuonna 2012–2013 mahdollisuus suorittaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan tutkinto-opintoja osana omaa tutkintoaan. Ensimmäisen kerran näiden opintojen suorittaminen oli mahdollista lukuvuoden 2011–2012 aikana. Näiden ns. erillisopintojen avulla haluttiin konkreettisesti tukea opiskelijoiden yksilöllisiä opinpolkuja ja mahdollisuuksien mukaan nopeuttaa jatko-opinnoista valmistumista. Opinnot oli suunnattu viimeisen vuoden lähihoitajaopiskelijoille; opinnot ovat sosiaali- ja terveysalan…

Jatka lukemista

Matematiikan taidot huomioon JAMKin insinööriopinnoissa

Sain tehtäväkseni selvittää, voisiko lukiossa matematiikan pitkän oppimäärän suorittaneille tarjota ensimmäisenä syksynä kahta Teknologiayksikön KONE-tulosalueen ensimmäistä matematiikan kurssia nopeutetussa aikataulussa. Opintojakso Matematiikka 1 suoritetaan nykyisellään ensimmäisen lukuvuoden syksyn aikana ja opintojakso Matematiikka 2 ensimmäisen lukuvuoden kevään aikana. Nopeutettu aikataulu merkitsisi sitä, että Matematiikka 1 suoritettaisiin syyslomaan mennessä ja Matematiikka 2 jouluun mennessä. Vapautuva aika keväästä…

Jatka lukemista

Ammattikorkeakouluopinnot tutuiksi toisella asteella – ICT-valmiudet 3 op (2 ov)

Idea amk-opintojen tarjoamisesta Jyväskylän ammattiopiston valinnaisten opintojen yhteistoiminta-aikaan syntyi aiemmin toteutettujen sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon erillisopinnoista saatujen hyvien kokemusten pohjalta. Haluttiin tarjota amk-opintoja muidenkin alojen opiskelijoille. ICT-valmiudet opintokokonaisuus valittiin ammattiopiston ja ammattikorkeakoulun yhteistyöpalavereissa käytyjen keskusteluiden pohjalta. Tämä opintokokonaisuus on pakollinen kaikissa Jyväskylän ammattikorkeakoulun koulutusohjelmissa, ja siinä saatavia valmiuksia voi hyödyntää laajasti. Opinnot toteutettiin ammattikorkeakoulun opetussuunnitelman…

Jatka lukemista

Konetekniikan opiskelijoiden mietteitä opintojen alussa

Kone- ja tuotantotekniikan, paperikoneteknologian sekä hyvinvointitekniikan opiskelijoiden toinen opiskeluviikko Jyväskylän ammattikorkeakoulussa oli juuri käynnistynyt, kun he kertoivat opiskelemaan hakeutumisestaan ja opintojen alkuvaiheeseen liittyvistä mietteistään. Ajatuksia kerättiin kyselylomakkeella opiskelija-ryhmältä, jossa oli 29 opiskelijaa. Ryhmä edustaa noin kolmasosaa tänä syksynä konetekniikan opinnot aloittaneista opiskelijoista.

Jatka lukemista

Kiihdytyskaistalla tapahtuu

  Kiihdytyskaista-verkkolehdessä kerrotaan opiskelijan opintopolun joustavoittamisesta Jyväskylän ammattikorkeakoulussa ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymän ammattiopistoissa sekä lukiokoulutuksessa. Joustavoittaminen voi toteutua monin eri tavoin. Se voi olla esimerkiksi opetussuunnitelmien kehittämistä, turhan päällekkäisyyden karsimista opinnoista, opintojen samanaikaista suorittamista eri koulutusasteilla, oikea-aikaisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta ohjauksessa, ohjauksen verkostojen sujuvaa toimintaa nivelvaiheissa tai osaamisen tunnistamista ja tunnustamista (Ahot).

Jatka lukemista