KIKA 2:lla kansainvälisiä vieraita verkostotapaamisessa JAMKilla

Kiihdytyskaista 2 toivotti 23.10.2013 tervetulleiksi Rajakadulle kolme kansainvälistä vierasta: Karen Stockhamin Englannista (University of St.John and St. Mark), Malgorzata Banasiakin Puolasta (Nicolaus Copernicus University) ja Stefen Begen Nürnbergistä Saksasta (IPSN, Institut für Pädagogik und Schulpsychologie, Torun). kuva verkostovierailusta RajakadullaEmäntinä toimivat Tuula Kotikoski Jyväskylän ammattikorkeakoulun kielikeskuksesta ja Mari Kolu ammatillisesta opettajakorkeakoulusta, mukana vierailulla olivat myös heidän Jyväskylän ammattiopiston emäntänsä Rauni Gyldén ja Nina Korkiamäki. Vierailu JAMKissa oli osa Jyväskylän ammattiopiston järjestämää viikon kestävää seminaaria Developing Methods to Organise and Teach Core Subjects of VET at Jyväskylä Educational Consortium 21-25 October, 2013.

Vieraille kerrottiin aluksi Jyväskylästä ja JAMKista, ja erityisesti kysymyksiä ja keskustelua herätti Suomen PISA-menestys ja ne tekijät, jotka tekevät suomalaisesta koulusta niin erinomaisen. Myös JAMKin ja Jyväskylän ammattiopiston yhteistyötä esiteltiin kieltenopetuksen osalta ja Mari Kolu kertoi Kiihdytyskaista-projektista. Vieraista JAMKin yhteistyö Jyväskylän ammattiopiston kanssa on erinomainen esimerkki uusia uria avaavasta toiminnasta, jossa eritasoista koulutusta (toinen ja korkea-aste) antavat yksiköt pääsevät hyviin tuloksiin istumalla saman pöydän ääreen ja miettimällä opiskelijan opintopolkuja.

Mari esitteli myös Kiihdytyskaista 2 -projektin tuloksia: uusia ohjauksen menetelmiä, jatko-opintoihin valmistavia opintojaksoja Jyväskylän ammattiopistossa, JAMKin AHOT-prosessia sekä Avoimen ammattikorkeakoulun roolia yhteistyössä.

Summary in English: Kiihdytyskaista 2 (Acceleration Lane) project received international guests on 23 October. The guests were from England (Karen Stockham), Poland (Malgorzata Banasiak) and Germany (Stefan Bege). Mari Kolu introduced the project and described new methods of student counselling, the roles of JAMK University of Applied Sciences and JAO, Vocational Education Institute in the project as well as the results gained so far.

Kirjoittaja

Tuula Kotikoski