Lähihoitajaopiskelijat ammattikorkeakouluopinnoissa

Jyväskylän ammattiopiston sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen opiskelijoille tarjottiin lukuvuoden 2012–2013 aikana mahdollisuutta opiskella Jyväskylän ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan opintoja. Opintoihin hakeutui 30 viimeisen vuoden lähihoitajaopiskelijaa. Ammattikorkeakouluopintoina opiskelijat opiskelivat seksuaaliterveyden edistämistä, asiakkuutta sosiaali- ja terveysalalla sekä gerontologista hoitotyötä (yhteensä 10 opintoviikkoa / 15 opintopistettä). Ohjatusti korkeakouluopintoihin Jyväskylän ammattiopisto osti varsinaisen opetuksen, jonka ammattikorkeakoulun opettajat…

Jatka lukemista