Verkko-opetus lähiopetuksen tukena

Opiskelijat ja opettajat hyötyvät monin tavoin lähiopetuksen tukena olevasta verkkomateriaalista. Kokemukseni mukaan asiat sekiintyvät ja jäsentyvät huolella suunnitellun verkko-opetuksen ansiosta.

Opettaja voi päivittää opetuskokonaisuuksiaan helposti ja materiaalin ajankohtaisuus säilyy. Materiaaliin voi sisällyttää aineistoja, joiden avulla opiskelijajoukon heterogeenisuus on helpommin otettavissa huomioon. Verkkotyökalut tarjoavat menetelmällisesti monipuolisen valikoiman, jolloin oppimisprosessin eri vaiheita voidaan tukea kyseiseen vaiheeseen hyvin soveltuvilla tavoilla.

Opiskelijat voivat palata yhä uudestaan esimerkiksi oppimistehtävien ohjeistuksiin ja muuhun opetusmateriaaliin. Osalle opiskelijoista videoiden avulla ohjeistetut tehtävät avautuvat aivan eri tavoin kuin pelkästään kirjalliseen materiaaliin perustuvat ohjeet.

Opettaja-lehden numerossa 6/2013 Hannu Laaksola tuo esille pääkirjoituksessaan, että tutkimusten mukaan tieto- ja viestintätekniikan pedagogisessa osaamisessa Suomi ei kulje etupäässä vertailuissa. Yksi syy tähän löytyy opettajien luottamuksesta omiin taitoihinsa. Vahvasti nousee myös esille pedagogiset syyt; teknisiä ohjeita kyllä saadaan paljonkin, mutta opettajat kaipaavat myös pedagogista tukea. Opettajien tietotekniikan käyttö kun on pääasiassa tiedonhankinta/-esitys Internetistä sekä PowerPoint-esitysten tekeminen. (Opettaja, 6/2013)

Jyväskylän ammatillisessa opettajakoulutuksessa oppimispiirini perehtyi verkko-opetukseen sekä verkkopedagogiikkaan. Verkkoon on haastavaa rakentaa toimiva oppimisympäristö. Oppimisympäristön käyttötarkoitus voi olla lähiopetuksen tukena tai kokonaisuudessaan verkossa suoritettu verkkokurssi. Itse rakensin opintojeni aikana verkkokurssin lähiopetuksen tueksi.  Tähän tukea sain verkkopedagogiikan opintojakson ohjaajalta, verkko-opetuksen asiantuntijalta Hannu Haikaralta (JEDU).

Verkkokurssin onnistuneeseen rakentamiseen tarvitaan ihan ensimmäisenä pedagoginen käsikirjoitus – jäsentelevä selkäranka toimivalle kurssille. Rakensin itse Moodle-alustalle oman opintojaksokokonaisuuden lähiopetuksen tueksi, ohjaajani opastuksella koulutuksen yhteydessä. Tästä on ollut huomattava apu omaan työhöni:

 • Materiaalin voi jakaa kätevästi opiskelijoille,
 • Opintojaksoa ei tarvitse muokata jatkuvasti (materiaalien päivitys huomioitava),
 • Materiaalit ovat aina ”mukana”,
 • Opiskelijat voivat palauttaa tehtävät alustalle sekä antaa vertaisarviointeja kätevästi,
 • Opettajalla pysyy kirjanpito tehtävistä hallinnassa,
 • Palautteen antaminen kätevää,
 • Opiskelijoilla materiaali pysyy tallessa,
 • Alustasta voi rakentaa oman näköisen sekä tärkeimmät opintojaksoon liittyvät tiedot löytyvät samasta paikasta -> opiskelijoiden helppo löytää

Lisäksi verkko-opetukseen löytyy erilaisia verkkotyökaluja, joita voi hyödyntää opetuksessa/oppimisessa. Itse olen käyttänyt opetuksessani mm. seuraavia työkaluja:

 • Mindomo (miellekartta)
 • Linoit (”Tarralappu” – korkkitaulu)
 • Etherpad (usean henkilön yhteinen teksti-alusta)
 • GoogleDrive (materiaalin jako, yhteiset tekstit, suuret tiedostot, videot…)
 • Screen-cast-o-matic (tallennus videona: tehtävät, palautteenanto)
 • Prezi (erilaisia esityksiä – PowerPointista elävämpään esitykseen opettajalle ja opiskelijoille)
 • MindMeiser (miellekartta)
 • Skype (yhteydenpito)

 

On syytä muistaa, että tärkeintä on verkkotyökalujen hallinta ja toimivuus, ei määrä –> ilmaisia verkkotyökaluja löytyy paljon. Näitä kannattaa käyttää myös mahdollisuuksien mukaan lähitunneilla hyödyksi. Näin opiskelijat saavat käyttöön tuntumaa koko ajan ja itsenäinen työskentely verkkotyökaluilla kehittyy.

 • Kun löydät itsellesi sopivat verkkotyökalut, käytä niitä aktiivisesti. Testaa rauhassa ja rohkeasti, jotta näitä on luonnollista käyttää osana omaa opetusta sekä uskallat luottaa omiin taitoihisi.

Laaksolan kirjoitukseen viitaten kokemuksen syvällä rintaäänellä – henkilökohtainen ohjaus ja tuki verkkopedagogiikassa sekä verkko-osaamisessa on opettajalle enemmän kuin ne kuuluisat sata jänistä.

Oppimateriaalien osittainen siirtyminen verkkoon tarkoittaa todellakin sitä, että perinteisistä opetusmenetelmistä on osittain luovuttava tai niitä on muokattava ajan tasalle vastaamaan tämän päivän odotuksia. Opiskelijat ovat verkossa – myös opettajien on sinne löydettävä sataprosenttisesti.

Siis rohkeasti verkkoon opet, eikös se niin mene, että harjoitus tekee mestarin!

Sanna Myllyoja,
Ravitsemusalan opettaja
JEDU, Ylivieskan ammattiopisto

 

1 kommentti

 1. Mielenkiintoinen blogikirjoitus liittyen verkko-opetukseen ja koulutukseen. Haluatko kokeilla ilmaista työkalua verkko-opetukseen ja arvostella meidät? Olemme täysin suomalainen yritys, jonka perustajatiimi on lähtöisin Nokialta ja aloimme rakentamaan ilmaista luokkahuonetta verkkoon. Käy kokeilemassa osoitteessa http://www.elidamemy.com ja kerro mitä olet mieltä. Kaikki palaute on meille erittäin arvokasta ja haluamme kehittää Eliademya lisää.

  Kiitos jo etukäteen.