Kieli- ja viestintäosaamisen punaista lankaa etsitään korkeakoulujen OSKU-hankkeessa

Mikä on OSKU-projekti? Osaamiskuvaus-hanke OSKU alkoi syksyllä 2011 jatkona ESR-osarahoitteiselle AHOT korkeakouluissa -hankkeelle. OSKUn päätoteuttajana on Turun yliopisto, jonka Moodle-ympäristössä OSKUn ryhmät työskentelivät kieli- ja alakohtaisissa wikeissä. Osatoimijana kielten ja viestinnän jatkohankkeessa on Tampereen ammattikorkeakoulu. Yhteensä meitä oli mukana noin 70 kielten ja viestinnän opettajaa 25 korkeakoulusta. Rahoittava viranomainen on Pirkanmaan Ely-keskus OSKUn punainen lanka…

Jatka lukemista

AHOT-kehittelyä Itä-Suomen korkeakouluissa

Tiivistelmä ja kommentteja kirjasta Airola, Anneli & Hirvonen, Heidi. 2012. Toim. Osaaminen näkyväksi. Kokemuksia osaamisen tunnistamisesta Itä-Suomen korkeakouluissa. Publications of the University of Eastern Finland. General Series 8. Joensuu. Kirjoittaja: Tuula Kotikoski, englannin ja saksan lehtori, JAMK kielikeskus Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on kiinteästi yhteydessä eurooppalaiseen korkeakoulukehitykseen, ja se on nostettu myös Suomessa…

Jatka lukemista