Ammattikorkeakouluopintoja erillisopintoina

Syksyllä 2012 on jatkettu yhteistyötä Jyväskylän ammattiopiston ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun kesken erillisopintojen toteuttamisessa ja kehittämisessä. Sosiaali- ja terveysalalla jatkuvat  Gerontologisen hoitotyön perusteet, Asiakkuus sosiaali- ja terveysalalla ja Seksuaaliterveyden edistäminen opintojaksot.  Edellisten lisäksi on tulossa ICT-valmiuksien opintojakso, joka käynnistyy tammikuussa 2013.

Jatka lukemista