Kiihdytyskaista on nyt Kiihdytyskaista II

Kiihdytyskaista-verkkolehdessä kerrotaan opiskelijan opintopolun joustavoittamisesta Jyväskylän ammattikorkeakoulussa ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymän ammattiopistoissa sekä lukiokoulutuksessa.

Joustavoittaminen voi toteutua monin eri tavoin. Se voi olla esimerkiksi opetussuunnitelmien kehittämistä, turhan päällekkäisyyden karsimista opinnoista, opintojen samanaikaista suorittamista eri koulutusasteilla, oikea-aikaisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta ohjauksessa, ohjauksen verkostojen sujuvaa toimintaa nivelvaiheissa tai osaamisen tunnistamista ja tunnustamista (Ahot).  

Kiihdytyskaista II -projekti jatkaa Kiihdytyskaista – joustavammat koulutusmahdollisuudet nuorille hanketta, levittäen ja juurruttaen siinä käynnistyneen kehittämistyön tuloksia. Päätavoitteena on helpottaa opiskelijoiden siirtymiä toiselta asteelta ammattikorkeakouluun, nopeuttaa opintoja ja parantaa korkea-asteen opintojen läpäisyä. 

Kaikki asiasta kiinnostuneet voivat osallistua keskusteluun kommentoimalla kirjoituksia tai toimittamalla oman artikkelinsa julkaistavaksi (mari.kolu(at)jamk.fi).

Kiihdytyskaista II on Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen rahoittama ESR-projekti, jonka toteuttavat yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymän ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus