Lähihoitajaopintojen aikana korkeakouluopintoja!

Jyväskylän ammattiopiston lähihoitajaopiskelijat suorittivat lukuvuoden 2011-2012 aikana  Jyväskylän ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan tutkinto-opintoja osana omaa tutkintoaan. Idea opiskelumahdollisuuksien tarjoamisesta syntyi Kiihdytyskaista-hankkeessa. Opintojen avulla haluttiin konkreettisesti tukea opiskelijoiden yksilöllisiä opinpolkuja ja mahdollisuuksien mukaan nopeuttaa jatko-opinnoista valmistumista.  Lähihoitajakoulutuksesta vastaavassa Jyväskylän ammattiopiston hyvinvoinnin ja kulttuurin yksikössä idea otettiin positiivisesti vastaan. Hanke mahdollisti yhteistyön, käytännön toteutuksen suunnittelun sekä palautteen kokoamisen opintojen jälkeen, varsinaisista opetuskustannuksista vastasi kuitenkin hyvinvoinnin ja kulttuurin yksikkö.

Opinnot suunnattiin viimeisen vuoden lähihoitajaopiskelijoille. Tarjolla oli kolme viiden opintopisteen laajuista opintokokonaisuutta. Opiskelijalle opiskelu on ilmaista. Opetus toteutettiin osin Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja osin Jyväskylän ammattiopiston tiloissa. Opettajat olivat ammattikorkeakoululta. Tehtyjä opintoja opiskelijat voivat hyödyntää myös mahdollisissa tulevissa ammattikorkeakouluopinnoissa.

Lukuvuoden 2011-2012 aikana Asiakkuus sosiaali- ja terveysalalla opintokokonaisuuden suoritti 18, Gerontologisen hoitotyön perusteet opintokokonaisuuden 22 ja Seksuaaliterveyden edistäminen opintokokonaisuuden 21 opiskelijaa. Kaikkiaan näihin opintoihin osallistui 39 lähihoitajaopiskelijaa, joista kuusi opiskeli kaikki kolme opintokokonaisuutta, kymmenen kaksi ja loput yhden opintokokonaisuuden.

Kokemukset ja opiskelijapalautteet lähihoitajaopiskelijoiden erillisopinnoista olivat niin positiiviset, että opintoja on tarjolla myös lukuvuonna 2012-2013. Kolmekymmentä lähihoitajaopiskelijaa on nyt syksyllä 2012 aloittanut amk-opintojen suorittamisen. Opiskelijoista 27:llä on tavoitteena suorittaa kaikki kolme opintokokonaisuutta. Kiihdytyskaista 2 hankkeessa opintoja ja niiden toteuttamista kehitetään edelleen pysyväksi ja vakiintuneeksi toiminnaksi.

Taina Saarikko
Jyväskylän ammattioppilaitos
projektipäällikkö