Mobiiliohjauskokeilu rakennustekniikan koulutusohjelmassa

Jyväskylän ammattikorkeakoulun rakennustekniikan koulutusohjelma toteutti ammatillisen harjoittelun kehittämiskokeilun mobiilityökalulla lukuvuonna 2010–2011. Mobiiliohjauksen työkaluksi valittiin Movel-järjestelmä (Mobiiliopas), joka on verkossa ja matkapuhelimessa toimiva jatkuvan palautteenannon työkalu. Mobiiliohjauksen taustaa Mannisen ja muiden (2007) mukaan mobiililaitteet mahdollistavat joustavan opiskelun tilanteissa ja tiloissa, jotka ovat opiskelijan kannalta tarkoituksenmukaisia. Mobiililaitteiksi määritellään kännykät, kannettavat tietokoneet, kämmentietokoneet ja erilaiset personal digital assisstant…

Jatka lukemista

Jamkin agrologikoulutuksessa ratkottiin opintojen joustavoittamista

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Luonnonvarainstituutti sijaitsee lähekkäin Saarijärvellä Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskuksen kanssa. Läheisyys luo luontevat yhteydet eri koulutusasteiden väliselle yhteistyölle. Tutkintojen osaamisvaatimukset, työ- ja oppimisympäristöt ovat tuttuja molemmille. Näin ollen osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (AHOT) käytäntöjen kehittäminen Agrologin koulutusohjelmassa perustui vahvaan asiantuntemukseen. Koulutusohjelman opiskelijamäärä on suhteellisen pieni. Pienuus luo omat mahdollisuutensa ja haasteensa joustaville opiskelupoluille. Lähtötilanne Jyväskylän ammattikorkeakoulun Luonnonvarainstituutissa järjestettävän agrologi -koulutuksen alussa käynnistyy 15 opintopisteen…

Jatka lukemista

Osaamisen käytänteitä ja AHOT-kokeilua teknologiayksikössä

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Teknologia-yksikössä kokeiltiin aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen menettelyjä (AHOT). Kokeilussa olivat mukana rakennustekniikan koulutusohjelma sekä kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma. Miten aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisessa edettiin? Ensin hankittiin muutamia vapaaehtoisia opiskelijoita, joilla oli toisen asteen ammatillinen koulutus ja työelämäkokemusta. Opiskelijoille esiteltiin AHOT-mahdollisuus sekä kerrottiin toteutustavasta. Muutamat heistä lähtivät kokeiluun mukaan. Osaamistavoitteet on esitetty…

Jatka lukemista

Eri koulutustaustaisten opiskelijoiden opintosuoritukset ja matematiikan osaaminen JAMK Rakennustekniikan koulutusohjelmassa

Kiihdytyskaista-hankkeen alussa ammattioppilaitoksesta tulleille Jyväskylän ammattikorkeakoulun Rakennustekniikan opiskelijoille tehtiin sähköinen kysely, jossa pyrittiin selvittämään heidän kokemuksiaan ammattikorkeakouluopiskelusta. Kyselyyn vastanneilla oli ollut eniten vaikeuksia matematiikassa, fysiikassa ja ruotsin kielessä. Matematiikan tukiopintoja Rakennustekniikan opiskelijoiden kokemiin vaikeuksiin on kehitetty tukiopintoja matematiikassa ja fysiikassa. Käytännössä nämä toteutetaan siten, että lukiopohjaisilla (myös kaksoistutkinnon suorittaneilla) on esim. matematiikan tunteja viikossa 5…

Jatka lukemista

Uramylly-kurssi – minustako ammattikorkeakouluopiskelija

  Uramylly-kurssi on yksi Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskuksen yhteistoiminta-ajassa toteutuneista jatko-opintokorin kursseista. Kurssi on suunnattu jatko-opinnoista kiinnostuneille tai niitä pohtiville kaikkien alojen opiskelijoille. Kurssi toteutettiin alkuvuodesta. Kurssilla vahvistettiin itsetuntemusta ja perehdyttiin niihin ammatteihin, jotka kiinnostivat opiskelijoita. Vierailimme eri kohteissa, ja niissä opiskelijat pääsivät tutustumaan heitä kiinnostavaan alaan monipuolisesti. Tämä pilottina toteutettu Uramylly-kurssi oli sikäli erikoinen, että…

Jatka lukemista

POKEn lähiruokaviikko tutustutti niin lähiruokaan kuin korkeakoulumaiseen opiskeluunkin

  Lehtori Anne Rantasen ideoima ja toteuttama lähiruokaviikko Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskuksen opetusravintola Oppikokissa tarjosi opiskelijalle erilaisen tavan oppia. Tavoitteena oli perehtyä lähiruokaan ja ammattikorkeakoulumaiseen tapaan opiskella.   JAMKin restonomiopiskelija Arja Kaunikkila-Laurikainen toimi esimiehenä viikon toteutuksessa. Samalla hän suoritti omiin opintoihinsa kuuluvia tuotekehittelyn opintoja. POKEn opiskelijat taas perehtyivät lähiruokaviikon aikana ravintolaruokien valmistukseen. Tavanomaisesta ravintolaruuan valmistuksen kurssista…

Jatka lukemista

Viestinnän kurssilla Kiihdytyskaistalle

Kiihdytyskaista-hankkeen viestinnän tiimissä tavoitteena oli suunnitella ammattiopistojen (JAOn ja POKEn) käyttöön valinnaisia viestinnän opintoja. Tavoitteena olisi vahvistaa opiskelijoiden osaamista mahdollisia tulevia amk-opintoja varten. Viestinnän tiimissä meitä oli kolme toimijaa: Tea-Marisa Kinnunen Jyväskylän ammattiopistosta (JAOsta), Sirpa Rauhanen Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskuksesta (POKEsta Äänekoskelta) ja Satu Liukko Jyväskylän ammattikorkeakoulusta (JAMKista). Opiskelijan viestintäpolkuun tutustumassa Yhdessä lähdimme työskentelemään tutustumalla ammattikorkeakoulun…

Jatka lukemista

Kirjoittamisen valmiudet punnitaan korkeakouluopinnoissa

Kysymykset ammattiopisto-opiskelijan viestintätaitojen hallinnasta tulivat mietittäväksi Kiihdytyskaista-hankkeen alkuvaiheessa v. 2009. Muun muassa ammattiopiston opiskelijoille suunnatussa kyselyssä oli tullut esiin, että opiskelijoilla ei ole riittävästi osaamista esim. raporttien ja esseiden kirjoittamiseen. Ammattiopintojen jälkeenkin kirjoittaminen on monille vaikeaa. Jatko-opintoihin suunnatessa kirjallisen viestinnän hyvä osaaminen on kuitenkin keskeinen alue opiskelijan taitovalikoimassa. Osaaminen näyttäytyy teksteissä Kirjoittamisella on merkittävä osa…

Jatka lukemista