Matematiikkaa prepaten kohti ammattikorkeakouluopintoja

Preppasin Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskuksen opiskelijoita ammattikorkeakoulun pääsykokeita varten. Oppimateriaalina käytin hankkeessa tähän tarkoitukseen tuotettua materiaalia. Jouduin pitämään kurssin aika nopeassa rytmissä ja vähillä tunneilla opiskelijoiden muiden opintojen vuoksi. Kurssilla oli 3 – 6 opiskelijaa rakennus- ja sähköosastoilta. Kyselin opiskelijoilta, miksi he osallistuivat tälle kurssille. Kaikilla motiivina oli haku ammattikorkeakouluun. Osa koki, että nykyisissä opinnoissa ei…

Jatka lukemista

Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus järjesti ensimmäiset jatko-opintomessut

Kiihdytyskaista-hanke toteutti viime vuoden lopulla yhdessä opojen kanssa jatko-opintomessut. Näytteilleasettajia oli eri ammattikorkeakouluista, kuten Jyväskylästä, Mikkelistä, Kuopiosta ja Seinäjoelta. Myös Humanistinen ammattikorkeakoulu oli edustettuna. Poken aikuiskoulutus ja oppisopimuskoulutus esittäytyivät myös. Messut oli suunnattu Poken kaikkien yksiköiden opiskelijoille, lukiolle ja koko seutukunnalle. Äänekosken lukio ei ensimmäisellä kerralla päässyt osallistumaan päällekkäisyyksien vuoksi, mutta jatkossa aiomme sopia ajankohdan…

Jatka lukemista

Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskuksen tekniikan ja liikenteen opiskelijat fysiikan opissa Jamkissa

Olemme vierailleet kaksi kertaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun fysiikan labrassa Kiihdytyskaista-hankkeen aikana. Vierailut ovat tapahtuneet keväällä 2010 ja 2011. Niiden tarkoituksena on ollut madaltaa kynnystä hakea jatko-opintoihin ammatillisen peruskoulutuksen jälkeen. Vierailuilla opiskelijat ovat saaneet tietoa Jamkista, päässeet tutustumaan talon eri osastoihin ja työskentelemään fysiikan labrassa. Viimeisin vierailu painottui laboratoriotöihin. Opiskelijat tekivät ryhmissä fysiikan kokeita ja saivat tuntuman…

Jatka lukemista

Luontevaa luonnonvara-alan yhteistyötä Saarijärven Tarvaalassa

Kiihdytyskaista-hanke vauhditti Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskuksen ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun yhteistyötä luonnonvara-alalla. Jo aiemmin on monien vuosien ajan hyödynnetty lähes samassa pihapiirissä olevien oppilaitosten läheistä sijaintia yhteistyössä. Monimuotoista yhteistyötä Poken ja Jamkin opiskelijat ja henkilökunta ovat päivittäin luontevasti tekemissä toistensa kanssa esimerkiksi yhteisessä ruokalassa. Yhteistä on myös luonnonvarainstituutin kirjasto Jamkin tiloissa. Vapaamuotoista yhdessäoloa tarjoavat yhteiset liikuntatapahtumat ja…

Jatka lukemista

Rakennustekniikan opiskelijoiden työturvallisuus- ja tulityökorttikoulutukset JAMKin ja JAOn yhteistyönä

Työturvallisuusmääräykset ovat muuttuneet, ja sen vuoksi työturvallisuuskortin tarve on viime aikoina noussut aiempaa korostuneemmin esiin rakennustekniikan opiskelijoiden keskuudessa. Työmailla toimivilla henkilöillä on oltava voimassa oleva työturvallisuuskortti. Näin ollen kortti tulee olla myös toisen ja kolmannen lukuvuoden keväisin harjoitteluaan suorittavilla insinööriopiskelijoilla. Tulityökortti ei opiskelun yhteydessä ole yhtä merkittävä kuin työturvallisuuskortti. Rakennustekniikan opiskelijat kokevat tulityökortin kuitenkin tärkeäksi,…

Jatka lukemista

JAMK Rakennustekniikan opiskelijoiden harjoittelun uudet suunnat

Käytännön ohjatut harjoittelujaksot muodostavat rakennustekniikan insinööriopiskelijoiden tutkinnosta 30 opintopistettä, kun tutkinnon kokonaislaajuus on 240 opintopistettä. Näin ollen harjoittelun laajuus koko tutkinnosta on 12,5 % opintopisteinä määrittäen. Rakennustekniikan harjoittelu on jo kauan ollut kahdessa osassa: toisen ja kolmannen lukuvuoden keväällä. Tämä järjestely on todettu hyväksi ja toimivaksi. Harjoittelu tarkastelussa Kiihdytyskaista-hanke on antanut mahdollisuuden tarkastella ja pohtia…

Jatka lukemista

AHOT-hyväksiluku osaksi rakennusinsinöörin opintoja

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) on tullut osaksi ammattikorkeakoulututkintoja. Tunnustamiskäytäntö on ammattikorkeakouluympäristössä varsin uusi ilmiö. JAMK Rakennustekniikan koulutusohjelmassa on kuluneen lukuvuoden aikana otettu ensi askeleita AHOT-menettelyn sisään ajamiseksi. Nuorisoasteen opiskelijat tulevat ammattikorkeakouluun ammatillisen koulutuksen tai lukion kautta. Rakentamistekniikan ensimmäisen vuosikurssin perusasioita käsitteleviä opintojaksoja on hyväksytty AHOT-menettelyllä, mikäli opiskelija on suorittanut ammattiopistossa rakennusalan perustutkinnon…

Jatka lukemista

The South African Wayne visited the Vocational Education Institute of Northern Central Finland (Poke)

The students of the optional English course “Englantia jatko-opintoja suunnitteleville” participated in the further education exhibition (AMK-messut, Poke Piilolantie) organized on November 30, 2011. We interviewed one of the students representing Savonia University of Applied Sciences. Studying and living in Finland Wayne, 29, had come all the way from South Africa to study in Varkaus….

Jatka lukemista

Kieltenopetusta kehittämässä: verkostoitumista ja siltojen rakentamista

Englannin ja ruotsin osahankkeessa Kiihdytyskaista-projektissa oli mukana tekijöitä kolmesta eri oppilaitoksesta. Oman hankkeemme alkaessa emme vielä tunteneet toisiamme entuudestaan.  Mukana olivat  Riikka Kortelainen Jyväskylän ammattiopistosta (JAO), Eija Kaipainen Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskuksesta (POKE) sekä Timo Jokisalo ja Tuula Kotikoski Jyväskylän ammattikorkeakoulusta (JAMK). Meistä oli erittäin tärkeää hankkeen onnistumisen kannalta, että tietäisimme mahdollisimman paljon toistemme toimintaympäristöistä. Vaikka…

Jatka lukemista