Kieliä ja kansainvälisyyttä Kiihdytyskaistalla Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskuksessa

Ensimmäinen syysruskani vuonna 2010 uutena kielten opettajana Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskuksessa sai heti lisäväriä Kiihdytyskaista-hankkeesta, jossa jatkoin automaattisesti edeltäjäni osuutta kielten edustajana Pokessa. Lukuvuosi 2010 – 2011 hankkeessa meni omalta osaltani pitkälti kuunteluoppilaana asioihin ja ihmisiin tutustuessa, mutta lumien sulaessa oma roolini alkoi hahmottua selkeämmin. Poken toimijajoukko työskenteli yhdessä tiiviisti ja tieto kulki hyvin, mutta koin…

Jatka lukemista

Opiskelijoille laajempi vapaasti valittavien kurssien tarjotin

Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskuksessa otettiin käyttöön kaikkien yksiköiden ja alojen yhteinen kurssitarjotin eli yhteistoiminta-aika Valinnaisuuden toteutuminen on Kiihdytyskaista-hankkeen myötä saanut uuden ulottuvuuden. Tähän saakka etäällä olevien toimipisteiden valinnaisuus on ollut yksikkökohtaista ja lähinnä omaan alaan kuuluvaa. Valinnaisuuden toteuttamista on vaikeuttanut vielä se, että kerrallaan vain pieni joukko opiskelijoita on ollut valitsemassa kursseja, ja monet hyvät kurssit…

Jatka lukemista

Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus Kiihdytyskaistan toimijana

Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus on yksi Kiihdytyskaista-hankkeen toimijoista. Olemme oppilaitoksena pieni verrattuna muihin, mutta olemme tehneet työtä valtaisan innostuksen vallassa. Olemme kokeneet sen, että kaikista organisaatioista tulleet toimijat ovat olleet mukana täysillä tekemässä työtä nuoren ihmisen opinpolun eteen. Olemme verkostoituneet niin Jamkin kuin Jaon toimijoiden kanssa. Yhteistyö on ollut paitsi aikaansaavaa myös miellyttävää. Tietomme ja kokemuksemme…

Jatka lukemista

Englanti ja ruotsi kiihdytyskaistalla – miksi?

Kiihdytyskaista-hanke käynnistyi vuoden 2008 lopulla ja päättyi huhtikuussa 2012. Sen yhtenä tavoitteena oli tasoittaa opiskelijan polkua toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluopintoihin ja sitä kautta työelämään. Englannin ja ruotsin osalta hanke konkretisoitui näitä kieliä JAMK:ssa ja Keski-Suomen alueen toisen asteen ammattiopistoissa opettavien opettajien tiimityöskentelyssä. Tiimityön tarkoituksena oli tuottaa tavoite- ja sisältökuvaukset sellaisiin vapaasti valittaviin englannin ja…

Jatka lukemista

Englanti ja ruotsi kiihdyttivät verkossa

Englannin ja ruotsin kielen osalta Kiihdytyskaista-hankkeen yksi tärkeä tavoite oli kokeilla, miten työskentely verkossa onnistuu ammattiopiston ja POKEn opiskelijoilta. Halusimme kokeilla sulautetun mallin mukaisia verkko-opintoja (osa kurssista verkko-opiskelua, osa lähiopetusta). Totuttamista verkko-opintoihin pidettiin mielekkäänä siksi, että  JAMK:ssa jokaisella kielten opintojaksolla on käytössä Optima-oppimisympäristö – myös tukiopinnoissa. Vastaavasti JAOssa opettajalle oli jo valmiiksi resursoitu puolet verkko-…

Jatka lukemista

Viestintävalmiuksia jatko-opintoihin

Viestintävalmiuksia jatko-opintoihin -kurssin suunnittelu käynnistyi syksyllä 2010. Viestintätiimiin kuuluivat Riitta Parkkila Jyväskylän ammattiopistosta, Sirpa Rauhanen Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskuksesta ja Satu Liukko Jyväskylän ammattikorkeakoulusta. Syksyllä 2011 Riitta Parkkilan tilalle Jyväskylän ammattiopistosta tuli Tea-Marisa Kinnunen. Tähtäimessä tekstitaidot Tavoitteena oli luoda kurssi, joka antaisi ammattiopistosta jatko-koulutukseen hakeville opiskelijoille kirjallisia ja suullisia valmiuksia tulevia opintoja varten. Jatko-opinnoissa kirjoitetaan paljon tutkielmatyyppisiä…

Jatka lukemista

Jyväskylän ammattiopiston opiskelijat pääsevät suorittamaan ammattikorkeakouluopintoja

Jyväskylän ammattiopiston lähihoitajaopiskelijat voivat viimeisenä opiskeluvuotenaan suorittaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun opintoja osana omia opintojaan. Kokeilussa opiskelijat pääsevät halutessaan suorittamaan kolme 5 op:n laajuista opintokokonaisuutta valinnaisina opintoina. Kokeilu on osa Kiihdytyskaista-kehittämistyötä. Kiihdytyskaista-hanke laajentaa valinnaisten opintojen tarjontaa ja syventää ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen yhteistyötä. Valinnaisuutta lähihoitajan opintoihin Syksyn 2011 aikana on ollut mahdollista valita kaksi opintokokonaisuutta: Asiakkuus sosiaali-…

Jatka lukemista

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä osana Kiihdytyskaistaa

Tarja Nykänen ja Taina Saarikko Jyväskylän ja Jämsän ammattiopistot ovat Kiihdytyskaista-hankkeen aikana keskittyneet joustavien opintopolkujen kehittämiseen ammatillisesta perustutkinnosta ammattikorkeakouluopintoihin. Olemme luoneet käytäntöjä, jotka auttavat nuorta suunnittelemaan mahdollisia jatko-opintoja, lisäämään jatko-opinnoissa tarvittavia valmiuksia ja valmistautumaan pääsykokeisiin sekä saamaan lisää tietoja ammattikorkeakouluopinnoista. Tarve näiden käytäntöjen kehittämiseen on ilmeinen, sillä valmistumishetkellä yli 20 % opiskelijoista hakee heti jatko-opintoihin….

Jatka lukemista