Työpaikkaohjaajakoulutuksella uudenlaista asennetta harjoittelun ohjaukseen

Opintoihin sisältyvät ohjatut harjoittelujaksot ovat tulleet oleelliseksi osaksi nykypäivän ammattikorkeakoulututkintoja. Koska aloittavilla opiskelijoilla ei opiskelijaksi hyväksyttäessä ole välttämättä aiempaa kontaktia opiskelemaansa alaan, harjoittelujaksot ovat usein niitä tilanteita, joissa opiskelija ensimmäistä kertaa joutuu tekemisiin käytännön tehtävien kanssa.

Jatka lukemista

Kiihdytyskaista – joustavammat koulutusmahdollisuudet nuorille

Kiihdytyskaista-verkkolehdessä esitellään erilaisia keinoja sujuvoittaa ammatilliselta toiselta asteelta ammattikorkeakouluun opiskelemaan tulevien opiskelijoiden opintoja. Artikkeleissa kuvataan myös kehittämistyöhön liittyneitä kokeiluja ja käytännön toimintaa. Kehittämistyöstä ovat vastanneet Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Jyväskylän ja Jämsän ammattiopistojen sekä Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskuksen opettajat Keski-Suomen ELY-keskuksen rahoituksella. Työskentely on toteutunut pääasiassa alakohtaisissa tiimeissä, joihin on kuulunut edustajat kaikista toimijatahoista.

Jatka lukemista