Verkkolehtipalvelun käyttösäännöt

Jyväskylän ammattikorkeakoulun (myöhemmin Jamk) verkkolehtipalvelussa julkaistavat verkkolehdet ovat julkisia ja maksuttomasti luettavissa. Jamk kustantaa ja julkaisee verkkolehdet. Jamk tukee vain tässä verkkolehtipalvelussa julkaistavia verkkolehtiä.

Jamkin verkkolehtipalvelussa julkaistavia ja ylläpidettäviä verkkolehtiä koskevat seuraavat käyttösäännöt. Verkkolehden päätoimittaja ja toimituskunta sitoutuvat niiden noudattamiseen tehdessään pyynnön verkkolehden perustamisesta. Osapuolet sitoutuvat siihen, että niitä tilanteita, joita ei ole käyttösääntöjä valmisteltaessa osattu ottaa huomioon, pyritään ratkaisemaan yhteistyössä.

Verkkopalvelun tarkoitus

Verkkolehtialusta toimii julkaisualustana Jamkin julkaisemille verkkolehdille. Verkkolehtien tarkoituksena on tukea opetusta ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa ja niiden markkinointia. Verkkolehdet tekevät Jamkin asiantuntijuutta näkyväksi ja luovat osaltaan mielikuvia Jamkista. Verkkolehtipalvelua ei käytetä aatteellisten, kaupallisten, poliittisten ja uskonnollisten sisältöjen julkaisuun.

Verkkolehtiä koskevat käyttösäännöt, netiketti ja Jamkin eettiset periaatteet

Jamkin palvelimella ylläpidettäviä avoimia oppimateriaaleja koskevat Jamkin tietoverkon ja FUNETin (Finnish University and Research Network) CSC – Tieteellinen laskenta Oy:n ylläpitämä Suomen korkeakouluja ja tutkimusta palveleva tietoverkko) käyttösäännöt. Netiketti on epävirallinen ohjeistus, joka korostaa kohteliaisuutta ja vakiintuneiden toimintatapojen noudattamista tietoverkossa toimimisessa.

Jamkin eettiset periaatteet ohjaavat arvojen (vastuu, luottamus, luovuus) ohella Jamkilaisten toimintaa.

Tekijänoikeudet

Suomessa teoksilla on tekijän eliniän ja 70 vuotta hänen kuolemastaan kestävä suoja-aika. Tänä aikana teosta ei saa käyttää luvatta. Tekijänoikeuksia ovat myös lähioikeudet, joilla suojataan esittävien taiteilijoiden työtä. Lähioikeuksien suoja-aika on 50 vuotta. Suoja tarkoittaa mm. sitä, että taiteellista esitystä (konsertti, näytelmä) ei saa tallentaa ilman taiteilijan lupaa.

Verkkolehdissä pätevät samat tekijänoikeutta koskevat lait kuin muuallakin yhteiskunnassa. Verkkolehdissä julkaistava aineisto ei saa loukata kenenkään tekijänoikeutta. Se, että teksti tai kuva on helppoa kopioida, käsitellä ja julkaista uudestaan ei ole puolustus lain rikkomiseen. Tekijänoikeus on voimassa vaikka esim. www-sivulla ei olisikaan erityistä copyright-merkintää.

Vastuunrajoitukset

Jamkilla on oikeus käyttää Jamkin verkkolehtialustalla julkaistujen verkkolehtien sisältöä Jamkin ja sen yhteistyökumppanien tiedottamisessa, markkinoinnissa ja julkaisutoiminnassa kaikilla julkaisualustoilla, digitaalisissa tietoverkoissa ja palveluissa. Sisältö voidaan edellä luetelluissa käyttötarkoituksissa luovuttaa myös kolmannelle osapuolelle siten että tekijänoikeuksia ei loukata. Verkkolehden päätoimittaja voi halutessaan kieltää käytön tehdessään verkkolehden perustamispyynnön.

Kaiken aineiston on oltava hyvän tavan mukaista, eikä se saa olla ristiriidassa julkaisijan linjan ja etujen kanssa. Verkkolehden päätoimittajalla ja toimituskunnalla on vastuu verkkolehden sisällöstä. Päätoimittaja julkaisee ja muokkaa kommentteja ja poistaa tarvittaessa epäasialliset ja sopimattomat kommentit, mikäli verkkolehdessä on käytössä kommentointi. Verkkolehden ylläpidolla on oikeus poistaa asiaton teksti, kuva, muu materiaali tai kommentti sekä sulkea verkkolehti. Päätoimittaja ja toimituskunta eivät ole velvollisia julkaisemaan tilaamatonta aineistoa.

Jamkilla on palveluntarjoajana oikeus muuttaa, tarkentaa ja päivittää käyttösääntöjä. Merkitykseltään laajat käyttösääntöjen muutokset hyväksytetään erikseen käyttäjillä. Muutoin käyttäjä sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassaolevia sääntöjä.

Havainnot Suomen lakia tai hyvää tapaa rikkovasta materiaalista verkkolehdissä pyydetään ilmoittamaan osoitteeseen verkkolehdet(at)jamk.fi