Tietoa verkkolehdestä

Tavoitteet

Finnish Business Review on kansainvälinen julkaisufoorumi, joka kohdistuu soveltavaan ja tieteelliseen tutkimukseen Suomessa ja kansainvälisissä yhteyksissä. Suomalaisten ja ulkomaisten yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tutkijat ovat tervetulleita jakamaan töitään tällä foorumilla.
Julkaisuksi hyväksytään tutkimuksia seuraavilta aloilta: yleinen johtaminen, markkinointi, strategiat, rahoitus, taloushallinto, henkilöstöhallinto ja toimitusketjun hallinta.

Julkaisujen fokuksena ovat haasteet, jotka liittyvät kilpailukykyyn, kansainvälistymiseen, digitaaliseen liiketoimintaan, yrittäjyyteen, innovaatioihin sekä niiden yhteyksiin globaaleihin kehityssuuntiin liiketoiminnassa ja toimielinten rooleihin alueellisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä. Finnish Business Review julkaisee teoreettisia ja empiirisiä tutkimuksia sekä kannustaa tieteidenväliseen tutkimukseen.

Toimituksellinen menettely

Artikkelit voi jättää englannin tai suomen kielellä kirjoitettuna. Saatuaan kuittauksen hyväksyttäväksi jättämisestä, vastaavalle tekijälle lähetetään vahvistus, että kaikki tiedostot on saatu asianmukaisessa järjestyksessä. Vastaava päätoimittaja voi hylätä artikkelin suoraan, jos se ei täytä julkaisun tavoitteita ja alaa tai laadullisia vaatimuksia.

Artikkelin läpäistyään tämän vaiheen, seuraa kaksoissokko tarkistusprosessi. Jokaisen kirjoituksen tarkistaa anonyymisti kaksi riippumatonta arvioijaa. Tämän takia tekijöitä pyydetään jättämään nimi- ja yhteystiedot pois ensimmäisestä versiosta, jotta heitä ei voida tunnistaa.

Tarkistuksen jälkeen toimituksellinen päätös tulisi ilmoittaa kolmen kuukauden kuluessa toimituspäivästä vastaavalle tekijälle. Tarkistusprosessi jatkuu hyväksytyille artikkeleille kunnes arvioijat ovat täysin tyytyväisiä tehtäviin korjauksiin. Täysin hyväksyttyjen artikkeleiden tekijät saavat todistuksen tarkistuksesta ja ohjeet tekijänoikeuksien siirtämiseksi. Näin varmistetaan paras mahdollinen suoja ja tietojen levittäminen tekijänoikeuslain alaisuudessa.

Hyväksytyille artikkeleille vaadimme että korjausvedos tarkistetaan ja palautetaan kahden vuorokauden kuluessa vastaanottamisesta. Tässä vaiheessa merkittävien muutoksien tekeminen sisältöön esim. uusia tuloksia, korjattuja arvoja, otsikko, tekijä, ei sallita ilman vastavan päätoimittajan lupaa. Artikkeli julkaistaan verkossa seuraavassa mahdollisessa numerossa.

Tarkemmat ohjeet kirjoittajille.

Toimituskunta

Lehden artikkelien laatua ja tieteellisyyttä valvoo toimituskunta. Toimituskunta koostuu Jyväskylän ammattikorkeakoulun liiketalouden yliopettajista ja tutkijoista.

Finnish Business Review:n toimituskunnan kansainväliset jäsenet:

  • Dr. Maria del Mar Camacho-Minano, Complutense University of Madrid, Spain
  • Dr. Özge Can, Yasar University, Turkey
  • Dr. Erman Erkan, Atilim University, Turkey
  • Dr. Ashwani Luthra, Guru Nanak Dev University, India
  • Dr. Grzegorz Mazurek, Kozminski University, Poland
  • Dr. Melike Mermercioglu, Koc University, Turkey
  • Dr. Zsuzsanna Vincze, Umea University, Sweden
  • Dr. Peter Zettinig, University of Turku, Finland