Julkaisuohjeet

Artikkelin hyväksyttäväksi jättäminen

Artikkelin hyväksyttäväksi jättäminen tarkoittaa sitä, ettei artikkelia ole julkaistu aikaisemmin tai sitä ei harkita julkaistavan muualla. Julkaistavaksi tarkoitetun artikkelin ovat hyväksyneet muut mahdolliset artikkelin kirjoittajat ja vastuulliset päättäjät. Julkaisija ei ole juridisesti vastuussa mahdollisista korvausvaatimuksista liittyen tekijänoikeuskiistoihin. Kaikki artikkelit tulisi lähettää sähköpostitse osoitteeseen fbr@jamk.fi.

Sähköpostin tulisi sisältää seuraavan tyyppiset tiedostot:

 1. Otsikkosivu (nimetty Otsikko.docx)
 2. Artikkeli (nimetty Artikkeli.docx)
 3. Kuvitus (kokoelma kuvioita ja taulukoita.jpg – formaatissa, nimetty Kuvio 1.jpg, Kuvio 2.jpg, Taulukko 1.jpg, Taulukko 2.jpg, jne.)

Otsikkosivu

Otsikkosivu toimitetaan erillisenä tiedostona ja sisältäen seuraavaa:

 • Lyhyt informatiivinen otsikko
 • Kaikkien kirjoittajien nimet, yhteydet/kytkökset, osoitteet, ja sähköpostit. Merkitää: kuka on vastaava kirjoittaja.
 • Tiivistelmä, jossa ei saisi käyttää lyhenteitä eikä viittauksia. Suositeltava pituus on noin 150 sanaa.
 • 4 – 6 avainsanaa, mitkä kuvaavat artikkelia
 • Artikkeli

Artikkelit toimitetaan Word-tiedostona. Se ei saa sisältää mitään tietoa, mikä voi paljastaa kirjoittajan henkilöllisyyden. Artikkelit voidaan kirjottaa suomeksi tai englanniksi. Suositeltava maksimipituus on 8 000 sanaa sisältäen otsikkosivun, kuvituksen, ja viittaukset.

 • Käytä 10 pisteen Times Roman fonttia tekstille.
 • Käytä riviväliä 2,0.
 • Käytä kursivointia korostukseen.
 • Käytä automaattista sivunnumerointia. Sivunnumerot tulee sijoittaa sivun oikeaan yläkulmaan.
 • Älä sisällytä mitään kuvitusta (kuviot tai taulukot) artikkeliin. Ne toimitetaan erikseen.
 • Vältä ala- ja loppuviitteiden käyttöä.
 • Tallenna tiedostosi docx formaatissa (Word 2007 tai uudempi).
 • Käytä desimaalijärjestelmää otsikoissa, korkeintaan kolmea tasoa (esim., 1. Johdanto, 2. Kirjallisuuskatsaus, 2.1 xxxxxx, 2.2 xxxxxxxx, jne.).
 • Lyhenteet määritellään ensimmäisen maininnan yhteydessä ja niitä käytetään johdonmukaisesti sen jälkeen.
 • Kiitokset ja tunnustukset (henkilöt, apurahat, rahoitus, jne.) tulisi jättää pois ensimmäisestä versiosta. Ne voidaan lisätä artikkeliin sen hyväksymisen jälkeen erilliseen osioon ennen lähdeluetteloa.
 • Artikkelien, jotka ovat hyväksytty julkaisuun, oikeinkirjoitus ja muodollinen tyyli tarkistetaan. Jos et kirjoita äidinkielelläsi, saatat tarvita syntyperäisen henkilön  muokkaamaan kirjoitustasi ennen sen jättämistä julkaistavaksi.

Lainaukset ja viittaukset

Mainitse viittaukset tekstissä laittamalla nimi ja vuosi sulkujen sisään. Jos lainaus sisältää useampia viittauksia, ne järjestetään aikajärjestykseen. Sivunumero lisätään, jos kyseessä on tietty teksti, kuvio tai taulukko, joka sisällytetään suoraan artikkeliin. Esimerkkejä:

1. One study argues that clustering leads to employment growth in manufacturing industries but not necessarily to international export success (McDonald et al. 2007).

2. Acknowledgment of benefits of clustering has led to increasing cluster initiatives both in advanced economies and in emerging economies during the last twenty years (Sölvell et al. 2003; Ketels et al. 2006).

3. Porter (1998, 78) defines clusters as geographic concentrations of interconnected companies and institutions in a particular field.

Lähdeluettelo sisältää teokset, joita on lainattu artikkelissa ja jotka ovat julkaistu tai hyväksytty julkaistavaksi. Älä käytä ala- tai loppuviitteitä korvaamaan lähdeluetteloa. Lähdeluettelo tulee olla aakkosjärjestyksessä kunkin teoksen ensimmäisen tekijän sukunimen mukaan. Lehtien nimet ja kirjojen otsikot tulisi kursivoida. Esimerkkejä:

o  Lehtiartikkeli

Beaudry, C., & Breschi, S. (2003). Are firms in clusters really more innovative? Economics of Innovation and New Technology, 12(4), 325-342.

Folta, T. B., Cooper, A. C., & Baik, Y. S. (2006). Geographic cluster size and firm performance. Journal of Business Venturing, 21(2), 217-242.

o  Kirja

Acemoglu, D., & Robinson, J. (2012). Why nations fail: The origins of power, prosperity, and poverty. New York: Crown Business.

Ketels, C., Lindqvist, G., & Sölvell, Ö. (2006). Cluster initiatives in developing and transition economies. Stockholm: Center for Strategy and Competitiveness.

o   Kirjan kappale

Sala-I-Martin, X., Bilbao-Osorio, B., Blanke, J., Hanouz, M. D., Geiger, T., & Ko, C. (2013). The global competitiveness index 2013-2014: Sustaining growth, building resilience. In: K. Schwab (Ed.), The global competitiveness report 2013-2014: Full data edition (pp. 3-52). Geneva: World Economic Forum.

o   Verkkodokumentti

International Data Corporation (2012). IDC predicts 2013 will be dominated by mobile and cloud developments as the IT industry shifts into full-blown competition on the 3rd platform, https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS23814112#.UVP4dhyeOQk Viitattu 15.11.2013.

o   Konferenssipaperi

Sasson, A., & Reve, T. (2012). Competitiveness as industrial attractiveness: Operationalizing the emerald model. Paper presented at the 2012 Microeconomics of Competitiveness Research Workshop, 10.12.2012, Harvard Business School, Boston.

Kuvitus

Taulukot ja kuviot numeroidaan ja varustetaan kuvatekstillä. Kuvioissa teksti tulee alapuolelle ja taulukoissa yläpuolelle (tämä tulee automaattisesti Wordissa, jos kuvateksti toiminto on käytössä).

Taulukot ja kuviot viitataan tarkoituksenmukaisesti kuvatekstin lopussa, jos ne on muokattu muista lähteistä.

Taulukot ja kuviot tallennetaan .jpg muodossa kukin omana tiedostona ja toimitetaan erikseen osana kuvitusta.

Artikkelissa ei saa olla kuvitusta mukana. Paikat, joihin kuvitus lisätään, merkitään artikkeliin omana rivinä: ”Lisää Kuvio 1 tähän”, ”Lisää Taulukko 1 tähän”, jne.

JAMK verkkolehtien artikkeleiden rinnakkaistallentaminen

Kustantaja sallii artikkelien kirjoittajille artikkelin sisällöltään viimeisen version eli author´s accepted manuscript -version rinnakkaistallentamisen heidän omilla verkkosivuilleen sekä kirjoittajan oman organisaation julkaisuarkistoon. Rinnakkaistallenteeseen tulee liittää viittausohje alkuperäiseen julkaisuun sekä artikkelin pysyvä verkko-osoite eli URN-osoite muodossa:

”Alkuperäisen julkaisun pysyvä verkko-osoite http://urn.fi/urn:nbn:fi:jamk-issn-[tähän artikkelin oma urn-numero]”

URN-osoite löytyy kunkin artikkelin lopusta.