Promoting Cultural Sensitivity in Higher Education: An Educational Approach to Sensitizing Young Travellers for Local Cultures 

Authors: Lénia Marques  and Mariana Oliveira  Abstract  Tourists and hosts are increasingly sharing spaces and infrastructures, and the quality of their interactions could be strengthened within formal and non-formal educational contexts. Following a body of research and practices deriving from intercultural communication, cultural tourism, sociology of tourism,  and behavioural sciences, the project CultSense – Sensitizing…

Continue reading

Opettajankouluttajien verkkovuorovaikutusta kehittämässä

Kirjoittajat: Riikka Michelsson, Sirpa Laitinen-Väänänen, Eila Burns, Ilona Laakkonen, Susanna Kanninen ja Piia Näykki|  Verkko-opetus ja vuorovaikutus Verkko-opetus ja -vuorovaikutus ovat kaikkien opettajien ja opettajankouluttajien työn arkea. Viimeistään koronapandemia haastoi kaikki oppilaitokset ja niiden opettajat tarttumaan verkko-opetuksen haasteisiin. Tuo ajanjakso toi esille useita näkökulmia verkkoympäristössä työskentelystä. Selvityksissä huomattiin, miten monin eri tavoin verkossa toimiminen kuormitti…

Continue reading

The changing role of teacher educators in India

Authors: Anu Verma and Eila Burns|  Abstract In the present times, digitalization is deeply penetrating our lives from all directions. Digital world transforms our traditional lives into smart lives paving ways to innovative and intelligent learning. In the era of digital education, the ongoing technical advancements, and the skills needed for the 21st century learners…

Continue reading

Tuloksellista TUVA-pedagogiikkaa

Kirjoittajat: Kaisa Räty & Riia Palmqvist |  Johdanto Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa (2019) linjattiin, että valmistavia koulutuksia kehitetään osana oppivelvollisuuden laajentamista. Koulutusten yhdistämistä perusteltiin sillä, että nivelvaiheen koulutukset olivat osittain päällekkäisiä. Näin ollen hakijan saattoi olla vaikea päättää, mikä koulutuksista vastasi parhaiten hänen koulutustarpeitaan (HE173/2020). Hallituksen esityksen mukaan muutoksen tavoitteena oli muodostaa mahdollisimman joustava koulutuskokonaisuus,…

Continue reading

Vertaisryhmämentorointi ammattikorkeakoulun esihenkilötyön tukena

Kirjoittajat: Mervi Friman ja Leena Nikander| Tiivistelmä Tässä raportoitavan yhden ammattikorkeakoulun sisällä tapahtuneet tutkimus- ja kehittämishankkeen tavoitteena (2020-2021) oli kehittää ammattikorkeakouluihin soveltuvaa esihenkilöiden vertaisryhmämentoroinnin mallia. Käytännön kehikko rakentuu asiantuntijayhteisön esihenkilöiden johtamistoiminnasta, johon suuntautuu vertaisryhmämentoroinnin menetelmällä toteutettu pilottikokeilu. Ennen kokeilun aloittamista esihenkilöiltä (n=52) kerättiin määrällistä tietoa, jonka pohjalta suunniteltiin kokeilun sisältö ja toteutus. Kokeiluun osallistuneet esihenkilöt…

Continue reading

Tutkimusryhmän johtaminen – ulottuvuuksia ja osaamisalueita

Kirjoittaja: Krista Anttila   Tässä kirjoituksessa pyrin erittelemään tutkimusryhmän johtamiseen liittyviä ulottuvuuksia ja osaamisalueita akateemisen kirjallisuuden ja omien ajatusteni pohjalta. Kyseistä johtajuuden muotoa käsittelevien tutkimusten määrä on kasvussa (Browning, et.al., 2017), ja tätä lisääntynyttä kiinnostusta selittävät laajat globaalit muutokset, jotka ovat merkittävästi vaikuttaneet korkeakoulujen asemaan ja rooliin yhteiskunnassa sekä ns. ”akateemisen kapitalismin” nousuun. Tällä tarkoitetaan…

Continue reading

Miten opettaja voi tukea oppimisen itsesäätelytaitojen kehittymistä?

Kirjoittajat: Satu Kinnari; Kristiina Luukkonen ja Sonja Mäki|  Abstrakti Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto sekä Turun yliopisto tutkivat yhteisessä SimReg-tutkimushankkeessaan opettajaopiskelijoiden käsityksiä oppimisen itsesäätelystä ja itsesäätelyn tukemisesta. Tutkimushanke jatkuu lokakuuhun 2022 saakka.  SimReg -hankkeen tutkimusaineisto koostuu kahdesta kokonaisuudesta: avoimia vastauksia sisältävästä Webropol-kyselystä sekä opetuksen simulaatiopilotin videomateriaalista. Tässä artikkelissa keskitytään kyselyaineistoon ja analysoidaan…

Continue reading