Ohjaajien Academia-opintovierailuista virtaa ja työintoa!

Viikon mittaiset Academia-opintovierailut eri puolille Eurooppaa tarjoavat ohjaajille mahdollisuuden kerryttää omaa osaamistaan ja syventää ammattitaitoaan. Academia-opintovierailuilla edistetään ohjausalalla työskentelevien omaa kansainvälistä liikkuvuutta, verkostoitumista ja tiedonvaihtoa hyvistä eurooppalaisista ohjauskäytännöistä. Ohjausvierailulla tutustutaan kohdemaan ohjaukseen yleisesti tai johonkin sen erityispiirteistä. Opintovierailulle haetaan vuosittain marraskuussa ja valituille myönnetään apuraha.

Maalis-toukokuun aikana JAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu lähettää jälleen ohjaus- ja neuvontatyön ammattilaisia Academia-opintovierailulle muualle Eurooppaan; Espanjaan, Latviaan, Ranskaan, Sloveniaan ja Tanskaan.

Kevään opintovierailuille lähtee yhteensä 17 osallistujaa ympäri Suomea. Osallistujat lähtevät vierailuille työpareina, jotka edustavat monipuolisesti ammatillista koulutusta, TE-palveluja ja ammatillisen ohjauksen tehtäviä. CIMOssa sijaitseva Suomen Euroguidance-keskus toimii yhteistyökumppanina suomalaisohjaajien lähettämisessä.

Opintovierailuille osallistujat kirjoittavat vierailustaan ammatillisen artikkelin joissa he kertovat kokemuksistaan, havainnoistaan ja hyvistä käytänteistä.  Artikkelit tullaan julkaisemaan ELO-verkkolehdessä….

Osallistujien kokemuksista voita lukea myös osoitteesta: http://www.cimo.fi/palvelut/euroguidance/academia-opintovierailut/kokemuksia

Osallistujien kokemuksia

osallistujat_rivissaKaiken kaikkiaan viikon anti oli todella mahtava ja oppimiskokemuksena tämä viikko ainutkertainen. On todella pysäyttävää ja mieltä avartavaa ammatillisesti nähdä ja kuulla muiden kulttuurien tapoja toimia, niin ammatillisella kuin arkielämänkin saralla.”

”Oppimiskokemus oli kokonaisvaltainen ja koskettava. Eurooppa näyttäytyy minulle nyt avoimempana, monimuotoisempana, yhtenäisempänä ja samanaikaisesti kirjavampana kuin aiemmin. Aivan loistava kokemus.”

”Sain joitakin ideoita arkityöhöni ja sen toteuttamiseen. Opin kieltä ja kulttuuria. Sain ideoita siitä, miten vierailuja voidaan järjestää. Sain kokemusta esitelmien pitämisestä vieraalla kielellä.”

”Tämä matka oli mitä parhainta kielikylpyä, joka toi aivan uutta lisävarmuutta ja uskallusta itselle vieraiden kielten käyttöön jatkossakin.”

Lisätietoja

Academia-opintovierailut ovat Erasmus+ -ohjelmasta rahoitettu hanke, josta vastaa Suomessa Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Jaana Ahlqvist, projektikoordinaattori, etunimi.sukunimi(at)jamk.fi, Puh. 040 532 2942

 

URN

http://urn.fi/urn:nbn:fi:jamk-issn-1799-8395-69