Elo-verkkolehti ketterästi vuoteen 2015

Elinikäisen ohjauksen verkkolehti Elo perustettiin vuonna 2011 Aikuisohjauksen koordinaatioprojektin toimesta. Koordinaatioprojektin toiminta kohdistui Opin ovi -projektien koordinointiin, tukemiseen ja hyvien käytäntöjen levittämiseen. Aluksi verkkolehden tarkoitus oli levittää tietoa aikuisohjauksesta ja Opin ovien tekemästä työstä. Ajatus organisaatiorajoja ylittävästä viestintäkanavasta oli innostava, joten hyvin nopeasti sisältöä päätettiin laajentaa elinikäiseen ohjaukseen ja oppimiseen.

Vuosina 2011 – 2014 verkkolehteä on käyty katselemassa lähes 50 000 kertaa ja artikkeleita on julkaistu yli 70, joista osa ruotsin- ja englanninkielisiä. Verkkolehden artikkeleita markkinoitiin vuoden 2012 alusta alkaen Elo-uutiskirjeellä, jonka tilaajamäärät kasvoivat vuoden 2014 loppuun mennessä lähes 600:aan.

Muutoksia lehden toimituksessa – visioita tulevaan

Nyt Aikuisohjauksen koordinaatioprojektin päätyttyä, verkkolehteä toimittaa JAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu. Lehden toimituskunta jatkaa entiseen tapaan, mutta päätoimittajaksi Anna-Kaisa Tiihosen tilalle tuli Auli Sesay.

Elinikäisen ohjauksen verkkolehti Elo on verkkojulkaisu, joka kokoaa yhteen elinikäiseen oppimiseen ja ohjaukseen sekä niiden kehittämiseen liittyvää aineistoa. Lehden tehtävänä on tuoda näkyväksi elinikäisen ohjauksen merkittävyyttä niin elinikäisen oppimisen kuin yhteiskunnallisen ja työelämän kehittämisen näkökulmista.

Elo-verkkolehden tulevaisuuden visio on olla kansallisesti tunnettu ja arvostettu julkaisu, jonne on koottu monipuolisesti artikkeleita ohjauksen eri alueilta. Siitä toivotaan tiedotuskanavaa valtakunnalliselle ELO-ryhmälle ja uuden rakennerahastokauden Osuvaa osaamista -kokonaisuudelle.

Rohkeasti kirjoittamaan

Vuonna 2015 panostetaan näkyvyyteen ja lukijakunnan kasvattamiseen. Lukijoita innostetaan kirjoittamaan rohkeasti lehteen. Kirjoittaminen on ketterää, sillä kirjoittajalla on vapaus valita, koska hänen artikkeli julkaistaan. Kankeaa aikataulutusta ei ole.

Verkkolehden aineistot voivat olla ohjausalan asiantuntija-artikkeleita, henkilöesittelyitä, puheenvuoroja, ja uutisia. Ne voivat olla myös kertomuksia kehittämistyöstä tai hyvistä käytännöistä. Muotoa ei ole rajattu kirjoitettuihin teksteihin, vaan otamme vastaan myös videoita ja muuta visuaalista aineistoa.

Kirjoitukset voivat olla tyypiltään esim. 1) verkkoartikkeleja, jotka ovat sisällöltään ja tyyliltään vapaampia tai 2) asiantuntija-artikkeleja, jotka ovat laajempia ja yleensä tutkimustietoon perustuvia kirjoituksia.

Lisätietoja verkkolehdestämme