Löydä piilotettu kansainvälinen osaamisesi!

CIMO on tuottanut ohjaustilanteisiin sopivia työvälineitä kansainvälisen osaamisen käsittelyyn. Ohjaus- ja opetuskäyttöön on suunniteltu diasarja, josta voi poimia mieluisia tehtäviä tilanteen mukaan. Nuorille on tuotettu verkkotesti ja apuvälineitä oman osaamisen tunnistamisesta ja kertomisesta työnhaussa. Materiaalit pohjautuvat CIMOn ja Demos Helsingin tutkimushankkeeseen, jossa selvitettiin kansainvälisyyden merkitystä yhteiskunnassa ja työelämässä.

Diasarja ohjaus- ja opetustilanteisiin

Löydä kansainvälinen osaamisesi -diasarja tarkastelee kansainvälisen osaamisen merkitystä työelämässä kolmesta näkökulmasta. Siinä käsitellään globaalia työelämää, pohditaan, mitä kansainvälisyys on ja autetaan ohjattavaa hahmottamaan omaa kansainvälistä osaamistaan.

Diasarja rakentuu pohdinta- ja ryhmätehtävien varaan ja siitä voi valita käsiteltäviä sisältöalueita tarpeen ja kohderyhmän mukaan. Materiaalia voi hyödyntää opetus- ja ohjaustilanteissa eri koulutusasteilla. Diasarjan ovat ideoineet ja toteuttaneet opinto-ohjaaja Satu Syyrakki ja työnohjaaja Miika Kekki. Materiaali on julkaistu myös ruotsiksi.

Nettitesti ja vinkkejä työnhakuun

Myös nuorille ja opiskelijoille on suunnattu materiaalipaketti kansainvälisestä osaamisesta. Leikkimielisen nettitestin kysymyksiin vastaamalla henkilö saa lopputulokseksi profiilin, joka kuvaa hänen kansainvälistä osaamistaan. Testi on julkaistu Maailmalle.net-sivuston Facebook-sivulla, mutta sen voi tehdä ilman Facebook-tunnuksia.

Kansainvälisen osaajan työkalupakki työnhakuun auttaa nuorta hahmottamaan omaa kansainvälistä osaamistaan ja tuomaan sitä esiin työnhakutilanteissa. Materiaalissa on vinkkejä työhakemuksen ja CV:n kirjoittamiseen kansainvälisen osaamisen näkökulmasta. Rakenne on sama kuin Europassissa, joten näitä työvälineitä voi käyttää yhdessä. Työkalupakeista on tuotettu erityyppiset versiot ammattiin opiskeleville, lukiolaisille ja korkeakouluopiskelijoille.

Lue lisää ja tutustu materiaaleihin CIMOn verkkopalveluissa:

http://www.cimo.fi/piilotettuosaaminen
http://www.maailmalle.net/piilotettuosaaminen

Teksti:

Linda Tuominen, tiedottaja
Euroguidance Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO

URN

http://urn.fi/urn:nbn:fi:jamk-issn-1799-8395-68