Opin ovi -kiertue selvitti TNO-palvelujen tilannetta alueilla

Aikuisille suunnattuja tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja on kehitetty vuosina 2008–2014 eri puolilla Suomea toimineissa alueellisissa ja valtakunnallisissa Opin ovi -projekteissa. Kehittämisohjelman koordinoinnista vastannut Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti toteutti kuluneen vuoden aikana tilannekatsauskiertueen, jolla selvitettiin, millä tavoin projektien tulokset ja kehittämistyö ovat juurtuneet alueille ja millainen on alueellisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen tilanne tällä hetkellä aikuisasiakkaan näkökulmasta.

Verkostot elävät – kehittäminen jatkuu

Opin ovi -kiertueella huomattiin, että kaikilla alueilla neuvonta- ja ohjaustoimijoiden verkostomainen toimintatapa on mennyt selvästi eteenpäin Opin ovi-kehittämistyön ansiosta. Toisaalta huomattiin, että alueilla on valittu erilaisia tapoja organisoida TNO-palveluiden kokonaisuus, sillä eri alueilla olosuhteet ja verkostot ovat hyvin erilaisia. Aikuisille suunnattujen TNO-palveluiden kerrottiin olevan yleisesti selkeämmin ja helpommin löydettävissä, mutta projektivoimin kehitettyjen palvelujen juurtumisessa ja jatkuvuudessa oli eroja alueiden välillä. Verkostojen koordinoinnissa ja yhteistyöhön sitoutumisessa nähdään olevan haasteita vielä tulevaisuudessakin. Palveluiden tasavertaisuuden ja saatavuuden näkökulmasta alueelliset toimijat olivat huolissaan esimerkiksi niistä asiakkaista, jotka eivät kykene tai pääse käyttämään verkkopalveluita.

Kaikilla alueilla Opin ovi -työn ja -tulosten siirtäminen alueelliseen elinikäisen ohjauksen kehittämis- ja koordinaatiotyöhön on onnistunut – koordinaatioprojekti teki alue toisensa jälkeen huomion, että alueelliset ELO-ryhmät ovat huomioineet Opin ovi -projektien hyvän pohjatyön.

Tutustu koottuun tietoon!

Opin ovi -kiertueella tavattiin kaiken kaikkiaan 11 eri ELY-alueen verkostoja. Tietoa koottiin ennakkokyselyn ja ryhmähaastattelun keinoin.

Raportoinnissa hyödynnettiin kiertueraportin kansikuvamyös projektien tuottamia aineistoja ja loppuraportteja. Kaikki alueelliset Opin ovi -kiertueraportit julkaistiin Opin ovi -sivustolla.

Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen valtakunnallisella kehittämisohjelmalla -ESR-kehittämisohjelma päättyy vuoden 2014 lopussa. Suurin osa siihen kuuluneista projekteista on päättynyt, ja myös Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti päättää toimintansa vuoden lopussa. Projekti tuki Opin ovi -kehittämistyötä alueellisesti ja valtakunnan tasolla sekä vastasi kehittämisohjelman viestinnästä. Lisätietoja Opin ovista on löydettävissä Opin ovi -tietopankista, johon on koottu Opin ovi -projektiperheen keskeisimmät tulokset.

Kirjoittaja

Anna-Kaisa Tiihonen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu

URN

http://urn.fi/urn:nbn:fi:jamk-issn-1799-8395-65