Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari innosti ja saa jatkoa!

Lokakuussa järjestetty Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari kokosi yhteen mittavan joukon ohjauksen ammattilaisia ja asiantuntijoita eri hallinnonaloilta. Tilaisuuden materiaalit ja videot ovat nyt katsottavissa verkossa.

Seminaarityöskentelyä 2013

Tilaisuuden puheenvuoroissa sivuttiin erityisesti nuorisotakuun haasteita, koulutuksen keskeyttäviä, ELY-keskusten roolia elinikäisen ohjauksen näkökulmasta sekä ohjauksen kehittämisen eurooppalaisia suuntaviivoja. Hyviä ohjaustyön käytäntöjä nostettiin esille Koko ikäluokka hallussa Tampereella -esityksessä sekä aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen Opin ovi -kehittäjien pecha kucha esityksissä, ja keskeiset erityisteemat olivat käsittelyssä ensimmäisen päivän teemapajoissa. Siirry tästä Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaarin aineistoihin!

elgpn-tyokirja-ministeriot
Seminaarissa julkaistiin ja luovutettiin TEM:n ja OKM:n edustajille ELGPN:n suomenkielinen työkirja elinikäisen ohjauksen kehittäjille. Lisätietoja: elgpn.eu

Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari järjestettiin Opetushallituksen, Tampereen seudun ammattiopisto Tredun ja Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun -kehittämisohjelman yhteistyönä.

Isolle, poikkihallinnolliselle ohjausalan tapaamiselle on Suomessa tarvetta ja jatkoa seuraakin ensi vuonna, kun Elinikäinen ohjaus Suomessa -seminaari toteutetaan Turussa!

Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -verkkosivusto: www.opinovi.fi/ohjaus2013