Oppijan verkkopalveluja rakennetaan

Opetushallitus kehittää parhaillaan verkkopalvelua, joka palvelee oppijoita koko oppimispolun ajan. Koulutustiedon verkkopalvelukokonaisuus tukee elinikäistä oppimista ja helpottaa koulutukseen liittyvän tiedon löytämistä ja hallintaa.

Verkkopalvelun kautta voi hakea tietoa koulutuksesta ja ammateista eri tavoin. Tutkintonimikkeiden tuntemisen sijaan voidaan selata tietoja esimerkiksi aluelähtöisesti. Projektin verkkosivulla kuvataan, että palvelussa on tarkoituksena myös uudistaa tiedon esittämisen tapaa. Oppijan verkkopalvelussa tiedot esitetään selkeästi ja lyhyesti, jotta selailu ja koulutusten vertaileminen olisi helppoa. Syvällisempää tietoa löytyy, kun sopiva aihe on löytynyt ja käyttäjä haluaa tutkia sitä tarkemmin.

Koulutustiedon verkkopalvelukokonaisuus palvelee oppijan lisäksi opettajia ja ohjaajia. Tulevaisuudessa verkkopalvelua voi hyödyntää esimerkiksi tiettyä aluetta koskevien koulutusoppaiden kokoamiseen, opetuksen suunnitteluun tai työharjoitteluun liittyvään vuorovaikutukseen.

Voit lukea verkkopalvelusta tarkemmin Opetushallituksen sivulla: Koulutustiedon verkkopalvelu

Oppijan verkkopalvelukokonaisuus -hankkeen kokonaisuuden toteutuksesta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö ja se on yksi valtiovarainministeriön koordinoiman sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman (SADe) hankkeista.