Elinikäinen ohjaus

Ohjausta tehdään erilaisissa ympäristöissä ja henkilöt saavat ohjausta erilaisissa elämänvaiheissa. Koulutuksen ja työelämän ohjaustilanteiden lisäksi ohjausta tapahtuu siirtymävaiheissa niiden välillä.

Määritelmä elinikäisestä ohjauksesta: Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan toimia, jotka auttavat kansalaisia eri elämänvaiheissa

  • tunnistamaan kykynsä, osaamisensa ja kiinnostuksensa
  • tekemään tarkoituksenmukaisia koulutuksellisia ja työuraan liittyviä päätöksiä ja
  • hallitsemaan yksilöllisiä polkujaan opiskelussa, työssä ja muussa toiminnassa.

CEDEFOP 2005