Istutaan ja lauletaan – tarvitseeko muskariopettaja materiaaleja?

Erilaisilla varhaisiän musiikinopetusta tarjoavilla toimijoilla käytettävät materiaalit saattavat vaihdella toisistaan paljon laadultaan ja määrältään. Halusimme selvittää, mikä on materiaalien merkitys varhaisiän musiikinopetuksessa paitsi opetuksen, myös opettajan kannalta. Materiaaleilla käsitämme soittimiston, oheistarvikkeet (huivit, pallot..) sekä opetustilan. Selvitimme asiaa myös työhyvinvoinnin näkökulmasta. Haastattelimme artikkeliin neljää erilaisissa työympäristöissä toimivaa varhaisiän musiikinopettajaa, joiden mielipiteitä aiheesta kyselimme: Outi Peteri (Länsi-Pohjan…

Jatka lukemista

Uusi teknologia musiikin hahmotuksen opetuksessa

Elämme aikaa, jossa tietotekniikka on läsnä joka paikassa. Aika sen soveltamiselle musiikin kaltaisissa taitoaineisissa on nyt. Musiikin hahmottamisen opiskeluun liittyy taitoja, joita voidaan kehittää vain harjoittelun kautta. Tietokoneavusteista taitoharjoittelua on tehty vuosikymmeniä, mutta vasta 2010-luvulla yleistyneet kosketusnäytölliset tablettitietokoneet ja digitaalisten pelien suosio ovat antaneet lupauksen tietotekniikan potentiaalin valjastamisesta musiikin oppimisen arkeen. Olen kiinnostunut siitä, miten…

Jatka lukemista

SÄVELTÄMINEN OSANA LAPSEN MUSIIKKIKASVATUSTA

Kielten opiskelussa lukeminen ja kirjoittaminen kulkevat käsi kädessä. Miksi musiikkia opiskeltaessa kirjoittaminen jää usein taka-alalle? Musiikkia opitaan lukemaan varhain, mutta harva kirjoittaa sitä sujuvasti vielä aikuisenakaan. Miksi näin? Kun seitsemän vuotiaina aloitamme peruskoulun ensimmäisen luokan, ryhdymme ensitöiksemme harjoittamaan lukemista ja kirjoittamista opettajamme johdolla. Tämä johtuu pitkälti siitä, että nämä kaksi toimintoa ovat vahvasti linkittyneinä toisiinsa…

Jatka lukemista